Preskočiť na hlavný obsah

Ľudová čítanka 2008

 1. Naša reč má byť milá, láskavá, otvorená, pravdivá. Nikdy nesmieš povedať nepravdu na svoje ospravedlnenie, ani zamlčať pravdu. Také spôsoby sú nebezpečné. – Zobrala si neverca, vraj ho privedie k viere. Nie, naopak. – Ide o boj svetla s tmou, neprijímame pravdu, lebo nás usvedčuje zo lži. Nebezpečenstvá: Kto tvorí projekty na našich školách? New Age všetkými prostriedkami. Mária Goretti. Chlapec z ulice, nikto ma nemá rád.
 2. Hrdinovia z tébskej légie, 6000 vojakov, svedkovia viery. Zábava smrti, 142 zhorelo.
 3. Ľútosť u spovede, bolesť srdca. So sestrou mali sme sa radi, zomrela, je zatratená: Nikdy som sa nevyspovedala z hriechu nečistoty, hanbila som sa, som nešťastná. Mnohí prišli do neba, nie že boli lepší, ale preto, že sa dobre vyspovedali. Sv. prijímanie je dar, ale mnohí sú ľahostajní, to je pohŕdanie. L.N. Tolstoj: „Vzkriesenie“, Nechľuďov viedol nemravný život , potom dychtivo čítal Písmo a zmenil život. – Človek konzumu a pôžitkárstva nie je schopný prijať vzkrieseného Krista. Thomas Merton v detstve mal zlú výchovu, oddal sa pôžitkárstvu, mal hrozné videnie, rozplakal sa, „Hora siedmich stupňov.“
 4. Dostojevskij: Dnešný svet sa rúti do záhuby, stratil Boha. Svet bol vždy taký, aké boli jeho ženy. Šťastná je rodina, ktorá má dobrú mamu. V Korei opilý muž, doma hádka, odišiel a na ulici strieľal do každého. Manželka je zodpovedná za manžela. „Bože, premeň moju manželku na jemnú holubicu.“. Svet je taký, aké sú dnešné ženy a dievčatá. – P. Mária vzorom. Dievča v Lurdoch uzdravená z rakoviny. Starec Paisija a mládenci chcú zázrak, nôž. Hriešne lásky rozbúria citový život a pomýlia zdravé myslenie a uvažovanie. Ruženec spája rodinu v láske.
 5. Je dosť zlé, keď dieťa prvé informácie z náboženstva dostáva až v škole. To musí dostať v rodine v predškolskom veku. Keď tento základ chýba, nik ho nenahradí.- Mama šije doma, 3-r. Jožko sa sám hrá, naraz príde k mame a pýta sa do náručia. Mama odloží šitie, zoberie ho: „mamička, ja ťa moc ľúbim“, „Jožko, aj ja teba“. Že svet je zlý? Nezlyhala mládež, ale matky pri výchove, ale matky môžu ten svet znovu napraviť. Pius X. – Len preduchovnelý kňaz. J. Vianey: Nechajte 20 rokov ľudí bez kňaza a budú sa klaňať zvieratám.
 6. Rimania, Gréci, sex, zvrátenosť. Stvoriteľ dal silu do sexu a určil zákony. Z Hlohovca zlý príbeh. Mária Goretti. Cit hanblivosti je najväčšia ochranná sila. Vražda v Bostone z rozkazu Satana. Pamätaj na svoju smrť, Collot, revolucionár. Moja manželka nepracuje, aby sa mohla venovať deťom, uskromňujeme sa, ale žijeme šťastne, v láske. Bez dialógu to nepôjde, dialóg môže existovať na rôznych úrovňach, pomáha žiť v harmónii.
 7. Sväté Písmo čítať a nechať sa ním formovať. Božia milosť, spása alebo zatratenie. Eliáš.
 8. Túžba po bohatstve. Stanislav, ctiteľ P. Márie. Michal, mladý náhle zomrel, rodina? Vojna, americký pilot a Japonec, ruženec. Dievčatá a ženy, v ich rukách je budúcnosť. Svätý Alfonz svojej matke vďačí za všetko.
 9. Svätá matka vychováva dobré deti, dobrá matka vychováva ľahostajné deti a ľahostajná matka zlé deti. Girkij, Matka. Sašo a kráľ, príprava na dlhú cestu. Pokušenia. Aká matka, taká nedeľa. Moskva, Bohorodička, zachráň nás!
 10. Odiseus, vábidlá dnes. Mladá, rozvedená zomiera na rakovinu. Šťastná chudobná viacdetná rodina, manželka nepracuje. Eva Lavalier. Kristová sila v rodine musí vyžarovať, to je základ výchovy.
 11. Pri zomierajúcom opakovať ľútosť. Anjel strážny. Najdôležitejšie nie je zdravie ale spása.
 12. *Plank./ Koreň zla, láska k peniazom. Major, fotky rodiny. Vlažnosť, najhorší stav. Príbeh detí z Maďarska, guľa v škole, a prišiel. Láske sa musia naučiť rodičia a až potom deti. Dostojevskij: svet stratil Boha, záhuba. V našej rodine nebola radosť, mama zomiera, pri tom bozkáva kríž a nato jej neveriaci chlapec sa mení.

Z kresťanskej knižnice Púchov, 2009.

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Chlapec vizionár z Kibeho. Sagatašja (I. Ilibagiza)

  Toto zjavenie sa uskutočnilo v r. 1982, teda12 rokov pred rwandskou genocídou. Biskup Gahamanyi ustanovil vyšetrovaciu komisiu a sám písomne prehlásil, že v Kibeho sa deje čosi nadprirodzeného. Posolstvá sú pravdivé a ľudia by to nemali ignorovať. Vizionárky boli tri dievčatá – černošky zo strednej školy a chlapec Segatašja, ktorý nevedel čítať ani písať, bol pohan a predsa sa stal horlivým ohlasovateľom posolstiev, keďže mu Ježiš prisľúbil, že dá odpoveď na všetky otázky ohľadne viery, účelu života, podstaty neba a pekla, ktoré mu ľudia predložia. Ježiš a Matka Božia upozorňovali, že tieto posolstvá sa týkajú každého človeka na svete a výstrahy určené Rwande, že strašlivé veci sa môžu stáť celému ľudskému druhu, ak sa nenaučíme láskyplnému životnému štýlu. Svet je vo veľmi špatnom stave a čakajú nás strašné veci, ak...ak sa nezmeníme. Ježiš nás chce posolstvami pripraviť na posmrtný život, pretože koniec môže prísť v ktoromkoľvek okamihu. - V našej malej dedinke sme nemali ani kino

Božie slovo pýta každé srdce (Mons. Michal Keblušek)

  Púchovský farár, dekan   Mons. Mgr. Michal Keblušek   vybral zo svojich homílií reprezentatívny súbor a zaradil ho do zbierky s príznačným názvom   Božie slovo pýta každé srdce . Autor zvolil typický až klasický štýl rozprávania či rozprávačstva – narácie. Evanjeliové fundamentálne výroky, podobenstvá aj udalosti rozvíja, do príbehov z reality všedných dní, z diania v živote jedincov i spoločenstiev. Mons. M. Keblušek často cituje príklady, epizódy a hlavne príbehy z literatúry, nielen náboženskej, ale aj klasickej prózy. Odporúča zaujímavé románové diela zhromaždeniu veriacich a takto dobrovoľne plní v súčasných časoch mimoriadne vzácnu hrebendovskú misiu propagátora kvalitnej knihy. Kazateľ svojimi homíliami, prípadne katechézami prostredníctvom prerozprávaného textu oslovuje adresáta prítomného na bohoslužbe. Preberá fakty, argumenty, esteticko-umelecké obrazy z viacerých zdrojov. Tento tvorivý kompozičný proces vyúsťuje do rétorického prejavu, ktorý interpret musí zasadiť do súra

Upaľovanie čarodejníc a inkvizícia

  Boli to zvlášť svetské vlády, ktoré prenasledovali čarodejky ako rušiteľky pokoja, a pre škodenie čarami. Inkvizícia bola zriadená k sledovaniu heréz a heretikov. Čarodejnicami sa začala zaoberať až na konci stredoveku a čarodejnice neboli hlavným predmetom záujmu. Prenasledovania čarodejníc bolo kruté, konali sa po skončení stredoveku, teda v novoveku. Čo sa týka „Kladiva na čarodejnice“ z r. 1487, tento spis choromyseľného dominikána Kramera inkvizícia ihneď odmietla a bol daný na index. Ale svetské súdy ho používali(11). Už od dávnoveku, vo všetkých svetových kultúrach boli ľudia, ktorí verili a veria, že existujú osoby, ktoré môžu pôsobiť na ľudí a toto pôsobenie v tých kultúrach je označené za nadprirodzené. Vplyv môže byť kladný (liečitelia), alebo záporný, škodlivý (čarodejnice, „čierna mágia“, zaklínači, pakt s diablom). Tak dochádzalo v dejinách k vlnám prenasledovania čarodejníc. V Afrike čarodejnice fungujú dodnes. V Tanzánii každoročne sú z čarodejníctva obžalované a usmr