Preskočiť na hlavný obsah

Ježišovými očami I (C.A.Ames)

 C.Alan Ames Bol nástrojom sv. Trojice, P. Márie a svätých. I keď nemal žiadne teologické vzdelanie, jeho spisy pravdivo poukazujú na pravé učenie Cirkvi. Dáva nám spoznávať Ježiša počas jeho verejného účinkovania medzi obyvateľmi, ktorých uzdravoval a riešil rôzne ich životné problémy a poukazoval na príčiny a ich chyby a mladým, ktorí chceli ísť s ním, posiela späť do rodín, doopatrovať starého otca. Na rodine mu veľmi záležalo.Tu máme možnosť všímať si Ježišovo správanie, osvojovať si jeho ducha, a tak ho nasledovať, ako to robili jeho učeníci. Knihe dal Imprimatur v r.2003 biskup v Bombay P. Fernandes.

*A vy bratia moji, nehádajte sa s takým hlbokým hnevom. Je lepšie rozprávať sa o veciach zdvorilo, láskavo vyjadrovať svoje nesúhlasy a tak nachádzať odpovede bez toho, aby sa niekto urazil. Čo je dobré na víťazstve v hádke, ak stratíš priateľa? Apoštoli sa pýrili a pozerali jeden na druhého a potom začali baliť veci a pripravovať sa na odchod do susednej dediny.24.
*Nechajte maličkých prísť ku mne. Malý Ján Marek stále držal moju ruku a pozeral na mňa. Ľúbim Boha, hovorí chlapec.- Aj Boh ťa miluje, lebo mu záleží na tebe, hovorí mu Ježiš. Každá tvoja modlitba ide do Božieho srdca, on čaká na každé slovko tvojej lásky. - Zostaň prosím v našej dedine, páčiš sa mi, modlikal chlapček. – Musím skoro odísť, lebo vo svete je veľa ľudí, ktorí ma potrebujú, ale nezabudnem na teba, ba budem stále s tebou, sľubujem, hovorí mu Ježiš a pobozkal ho na líce a povedal mu: Musíš byť silný, pretože privedieš mnohých ku mne. Budeš navždy mojim priateľom a ako priateľ , musíš ukázať ako veľmi ma ľúbiš srdcom a vierou. - Budem, povedal chlapec vzlykajúc, pretože si môj priateľ.29.
*Na trhovisku sa zhromaždil veľký zástup, začal som k nim hovoriť: Pre mnohých je zázrak uveriť v Boha a pri tom Božie zázraky máme každý deň pred očami a často si to nevšímame. Vzduch, ktorý dýchame a koľkí sa nad tým čo i len na sekundu zamyslia? Voda, čo pijeme, jedlo, ktoré jeme. To všetko sú Božie zázraky. Boli ste stvorení na Boží obraz, zázrak, a koľkí to vidia? – Jeden mladík na to: Učiteľ, to všetko vieme...ale povedz nám ako kriesiš mŕtvych a uzdravuješ chorých...aby sme to vedeli a mali z toho úžitok. – S hlbokým smútkom nad jeho sebectvom a pýchou som pozrel naňho: „Ak poznáš všetky tieto veci, ak poznáš Božie zázraky, prečo neveríš v Boha a nekráčaš podľa jeho prikázaní? Keby si skutočne poznal, čo ti Boh dáva v každom momente života, nikdy by si ho neprestal chváliť a ďakovať Mu. Keby si to skutočne chápal...Namiesto toho by si sa o všetko delil so svojimi bratmi a sestrami. Pyšné je to pokolenie, sebecké, hriešne. Nenásytné, ktoré znehodnocuje to, čo má a žiada si viac... Kajajte sa a proste o odpustenie a milosť zmeniť svoj život, potom uvidíte zázraky Božieho milosrdenstva.
Všetci z davu pozreli na mladíka, ktorý bol od hanby celý červený a hovorí: Odpusť Rabbi, že som ťa urazil, musím sa veľa učiť, môžeš ma učiť? „Drahý priateľ, dnes si sa naučil veľkú lekciu pokory, viem, máš čisté srdce, lebo si s pokorou prijal moje slová, keby boli všetci takí...Mladík sa pýta: Môžem ísť za tebou? „Choď späť k svojej rodine, lebo ťa potrebuje. Tvoj otec je starý a spolieha sa na teba“. „Rabi, ako ich budem učiť“ smutne sa pýta. Ježiš ho potľapkal po pleci a hovorí: „Uč sa z Písma. Čítaj Božie slovo a nájdeš tam všetko, čo potrebuješ. Naučí ťa to žiť život, ktorý chce Boh. Tam nájdeš poznanie a múdrosť, po ktorej túžiš a jedného dňa sa znovu stretneme, v novom živote.“
Mladík sa vrátil k svojej rodine. Smutne som sa za ním pozeral, myslel si, ako mnohí iní, že pozná Božie túžby a teraz dotknutý pravdou spoznal, že vie veľmi máličko. 31.
*“Duch Svätý je v jednote so mnou a Ja v Jednote s Otcom. Všetko, čo robím, robím pre Otca v jednote s Duchom Svätým a Synom“ vysvetlil som Júdovi, ktorý zmätene pozeral. “Júda, viem že je ťažké tomu rozumieť, ale vedz, že Ja a Otec sme jedno spolu s Duchom Svätým a všetko, čo Duch pôsobí a bude pôsobiť, je od Otca a od mňa, jeho jediného Syna.“ Júda hovorí: Pane, ja to viem, aj že si Mesiáš, len tomu nerozumiem.
„Nesnaž sa tomu rozumieť. Len si zachovaj v srdci vieru a dôveruj mi“. Objal som ho s láskou. Jednoduchá, čistá, nevinná viera, ktorú by mali mať všetci. Ľudia však namiesto toho neustále hľadajú odpovede na otázky, ktoré môžu dostať až v nebi.43.
*Sadli sme si v hospode za stôl, že sa najeme. Všade okolo nás bol hluk ľudí, popíjali alkohol a bavili sa výstrednými príbehmi. „Učiteľ, nie je to smutné, koľkí hľadajú pohodlie vo víne, hoci skutočný pokoj nájdu v Bohu?“ povedal Peter. „Čo tým myslíš?“ skríkol muž od stola za nami. „Kto si, že nás posudzuješ?“ skríkol plný hnevu a pripravený na bitku... „Sadni si, Peter“, povedal som pokojne a postavil sa vedľa neho. „Chceš sa biť?“ vyzval ma muž. „Nie, nechcem sa biť, chcem ti pomôcť. Viem, že prežívaš vnútorný boj a tváriš sa nahnevane, aby si vynikol nad ostatnými. Keď si bol malý, tvoj otec vždy viac miloval tvojho brata, ako teba a tak sa teraz snažíš dokázať, že si silný muž, hodný otcovej lásky.“ Ostal zmätený stáť...a ja položiac mu ruku na rameno „Mám ťa rád a môj Otec na nebesiach tiež. V Bohu nájdeš pokoj“. Zatackal sa a omámený si sadol a nastalo hrobové ticho. „Je v poriadku, len bolesť z neho odchádza, potom bude v poriadku“. Pokračovali sme v jedle a muž keď vytriezvel, dôverne pristúpil ku mne, vyznal mi lásku a chcel ísť so mnou...“Zostaň so svojou rodinou, miluj ich. Takto preukážeš svoju lásku ku mne. Rodinná láska je od Boha, takže je to poklad. Ukáž svetu svoju lásku, a tak budeš hlásať Božiu lásku“.71.
*Zastávka pri studni. Dve sestry a staršia hovorí: Ak sa neponáhľate, máme pre vás prácu na statku. Otec je starý a brat Michal ochrnutý. Dáme vám najesť i zaplatíme vám. „Môžeme sa na chvíľu zastaviť, ale len na dva dni, lebo máme pred sebou ešte veľa práce“ povedal som. Peter však toto nevidel za múdre a tak mu hovorím: „Peter, oni potrebujú našu pomoc. Nikdy sa nesmieme otočiť chrbtom k človekovi, ktorý nás požiada o pomoc“.
Na hospodárstve nám naproti vyšiel Michal, čaptavo kríval od narodenia.“Vítajte, vítajte“ usmieval sa na nás. Aké radostné srdce mal tento mladý muž napriek bolesti a aká jasná duša bola v ňom. „Prišli sme vám pomôcť so sadením“ povedal som s úsmevom. „Aké požehnanie od Boha“ povedal celý šťastný. Potom celý deň sme pracovali na poli, aj Judáš sa usiloval. Ženy nosili vodu a jedlo. Michal tvrdo pracoval s nami, ale pre svoje nohy toho veľa neurobil, ale šťastne sa usmieval a bol plný lásky. Večer staršia sestra ma oslovila: „Rabbi, pomodlíme sa najprv s mojim otcom a bratom?“ a zaviedla nás do izby, kde ležal ich otec na posteli...Dlho sa modlili, čítali z Písma a viedli rozhovory. Na druhý deň usilovne pracovali a všetko posadili. Zažili veľa radosti, v prítomnosti všetkých ich otec šťastlivo zomrel, keď pred tým spoznal Mesiáša. Michal!? Dievčatá jednohlasne skríkli: „Michal! Ty chodíš!“ A začal naradostený behať okolo izby. „Už chápem. Ty si ten Mesiáš, že? Už rozumiem, čo hovoril otec v posledný deň“. „Áno“, a Michal začal mi bozkávať nohy a sestry sa pridali. „Pane, že ešte prídeš?“109.
*Hostinský hovorí dôverne Ježišovi: Mám nádhernú manželku, milujem ju veľmi, keď vidím iné pekné dievča, chcem ho. Viem, že uzdravuješ ľudí, či by si aj mňa uzdravil z toho. Nedokážem nemilovať aj iné ženy. Ak to manželka zistí, hlboko ju to zraní...
„Priateľu, je na tebe, aby si to zastavil, musíš to však naozaj chcieť“. – Ale veď ja chcem, protestoval. „Tak potom vždy, keď vidíš ženu, ktorú obdivuješ, zamysli sa nad tým, akú bolesť by si spôsobil svojej žene. Potom sa zamyslí nad trestom, ktorý čaká ženu, ktorá cudzoloží. A tiež nezabúdaj na prikázania, ktoré Boh dal človeku... Ak si toto budeš pripomínať vždy, keď budeš túžiť po iných ženách, všetky tvoje zlé pohnútky sa stratia“. Odpovedá: Hej, ale často je to také rýchle, že myšlienky a pocity sú tu skôr, než si to uvedomím. - „Priateľu, pros v modlitbe Boha o silu premôcť tieto pokušenia. Modlitba je mocný dar od Boha. Modli sa a nájdeš pokoj, ktorý hľadáš“. Muž zvolal nadšene: Budem a začnem hneď teraz a začal recitovať žalm 41 o Božej láske a odišiel.128.
Pri raňajkách som rozmýšľal nad tým, ako zlo môže pokúšať takých mužov, ktorí sú v srdci dobrí, ale veľmi ľahko sa dajú oklamať, že im telesné uspokojenie prinesie šťastie a zabúdajú na skutočné šťastie, ktoré môžu nájsť len duchovne. Aký inteligentný je satan, keď v mene lásky pôsobí, že mnohí skĺznu do nemravnosti, neviazanosti. Niekedy osamelí ľudia hľadajú spoločnosť v náručí milencov, ale nikdy ju nenájdu, naďalej ostanú opustení. Jedinou odpoveďou na osamelosť je nájsť skutočnú lásku, pravdivú lásku Boha...
*Detská viera. Chlapec príde ku mne a mi hovorí: Moja mamka je chorá a ja sa o ňu neviem postarať. Preto ma poslala za tebou, Ježiš, prosiť o tvoju pomoc. Pomôžeš nám? – „Dieťa moje, choď domov za svojou matkou. Už je uzdravená a čaká ťa.“ – Ďakujem, povedal náhle, vedel som, že nám pomôžeš.
„Prial by som si, aby mi všetci verili ako tento malý chlapec.“
Vrátil som sa k zhromaždeniu, ktoré už ma čakalo. „Vidím tu dnes zhromaždených mnohých, ktorí očakávajú Božie uzdravenie a Božie Slovo. Sú tu Židia, Samaritáni, Rimania aj Gréci. Sedíte tu spolu v mieri ako bratia a sestry. A takto by to malo byť vždy medzi všetkými ľuďmi. Prečo potom niektorí z vás, keď sa vrátia odtiaľto domov, budú aj naďalej nenávidieť ľudí, ktorí sú iní, ako vy, zatiaľ čo tu teraz sedíte vedľa seba a je vám jedno, akej ste rasy či postavenia? To preto, že teraz máte otvorené srdcia pre Boha a prosíte Ho o uzdravenie. A v otvorenom srdci pre Boha nie je miesto pre nelásku. Máte sa milovať ako členovia jednej rodiny Božej. Láska je uzdravujúca moc Boha. Preto dnes odhoďte vaše mená Žid, Riman, Grék či Samaritán a povedzte si: Som Božie dieťa a títo okolo mňa sú tiež Božie deti. Chápete?“ Mnohí plakali a objímali sa navzájom... Toto je uzdravenie, ktoré by mali všetci hľadať, pravé uzdravenie srdca.
Peter išiel ohlásiť náš odchod a hovorí: Majiteľ nechce od nás žiadne peniaze. Vraj je to dar. Ten muž odkazuje, že ti ďakuje, že je uzdravený a všetky jeho túžby zmizli.132.
*Oddiel rímskych vojakov zasahoval na čele stotníka v jednej osade proti rebelom, kde križovali troch rebelov. Stotník zreval: Ty si ďalší syn, rebel, matky rebela? a dvíhal kópiu, že ma chce udrieť. Pozrel som stotníkovi priamo do očí a do srdca. Kopia sa zastavila a stotník bol zmrazený. Začal som: „Páčilo by sa ti, keby sa s tvojou matkou zaobchádzalo takto? Pamätáš sa ako tvoj otec noc čo noc bil tvoju matku? Ako si ho chcel zabiť za to. Teraz robíš presne to isté a prisahal si, že nebudeš nikdy ako otec“. Stotník v šoku: Ako to vieš? „ Viem o malom chlapcovi, ktorý sa jednej noci postavil na stranu matky a otec ho zbil skoro na smrť. Viem o malom chlapcovi, ktorého otec zamkol na mnoho dní do tmavej miestnosti len o vode. Chlapec, len čo dovŕšil potrebný vek, pridal sa do rímskych légii a stal sa z neho silný muž. Chlapec, ktorý sa plný nenávisti vrátil domov a ubil svojho otca na smrť. Jeho láska zmizla. Stal sa stotníkom.„Spomeň si na svoju matku“. V oku sa mu mihla slza, vyskočil na koňa a odišli. Vedel som, že sa ešte stretneme. Videl som v jeho rukách tŕňovú korunu, ktorú mi bude dávať na hlavu.
Na príkaz Ježiša dedinčanom Judáš neochotne nechal celý mešec peňazí a hovorí k učeníkom: Tento stotník bol príkladom toho, ako budú mnohí ľudia, ktorí boli trýznení v detstve, budú trýzniť ostatných, keď budú dospelí. Ako namiesto toho, aby sa odvrátili od toho, čo ich zraňovalo a objali lásku, lásku Boha, ktorá pomôže prekonať všetko ich vnútorné utrpenie, namiesto toho budú spôsobovať rovnakú bolesť a utrpenie, ktorým sami prešli. Hriech a zlo prechádza z pokolenia na pokolenie, cez hnev a nenávisť. Keby však bola vyhľadávaná láska, zlo by sa zastavilo a utrpenie by sa premenilo na radosť lásky... je to slepota srdca.“
Potom dal príkaz pripraviť sa na odchod, ale Judášovi sa tu páčilo a tak chcel, aby tu ešte ostali. – „Dedinčania vo svojej bolesti volali o Božiu pomoc z celého srdca, i ten mladý muž na kríži a to sme urobili, oni zosilnejú v Božej láske. Keby sme ostali dlhšie, ostali by na nás závislí a nehľadali by to, čo majú vo svojom vnútri; dary, ktoré im Boh dal, aby prekonali všetky ťažkosti... A mnoho iných povie: Prečo Boh neurobí toto, alebo nezastaví tamto? namiesto toho, aby si všimli, že Boh do nich vložil dary, vďaka ktorým sú schopní prekonať všetky ťažkosti...141-5.
*Učeníci ešte spali, keď som vstal. V spánku myseľ neblokuje naozajstné pocity, ktoré môžu takto žiariť aj navonok. Preto sa v snoch často objavujú skutočné ľudské pocity, túžby a človek taký, aký je. Sny sú odrazom života.
Učeníci sa začali prebúdzať a Bartolomej hovorí: „Mal som najkrajší sen. Snívalo sa mi, že som bol v chráme...napokon tu boli milióny ľudí, pokľakli pred Ježišom a z neba zaznel hlas: „Hľa, toto je môj milovaný Syn“ a z Ježišovho srdca vyletela nádherná holubica, ktorá sa rozmnožila a nad každým človekom sa vznášala jedna. ..Matka Mária pokľakla pred Ježišom a pobozkala mu nohy“. Potom to skončilo. „Bol som tam aj ja?“ pýta sa Judáš. „Zvláštna vec, ty jediný si tam nebol“. Matúš utrúsil: „Judáš možno stál u chrámu a zbieral peniaze“. „Matúš!“ napomenul som ho, „nie je dobré trúsiť poznámky, ktoré iných zraňujú...inak môžeš sám seba zviesť z dobrej cesty“. Judáš vzlykal a vzlykal...“Nikdy nezabudni, že ťa skutočne milujem a odpustím ti akékoľvek chyby, ktoré urobíš, ak o to požiadaš“.

JEŽIŠOVÝMI OČAMI I.diel, C.Alan Ames, Vydavateľstvo sv. Bystríka, r. 2012.

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Božie slovo pýta každé srdce (Mons. Michal Keblušek)

  Púchovský farár, dekan   Mons. Mgr. Michal Keblušek   vybral zo svojich homílií reprezentatívny súbor a zaradil ho do zbierky s príznačným názvom   Božie slovo pýta každé srdce . Autor zvolil typický až klasický štýl rozprávania či rozprávačstva – narácie. Evanjeliové fundamentálne výroky, podobenstvá aj udalosti rozvíja, do príbehov z reality všedných dní, z diania v živote jedincov i spoločenstiev. Mons. M. Keblušek často cituje príklady, epizódy a hlavne príbehy z literatúry, nielen náboženskej, ale aj klasickej prózy. Odporúča zaujímavé románové diela zhromaždeniu veriacich a takto dobrovoľne plní v súčasných časoch mimoriadne vzácnu hrebendovskú misiu propagátora kvalitnej knihy. Kazateľ svojimi homíliami, prípadne katechézami prostredníctvom prerozprávaného textu oslovuje adresáta prítomného na bohoslužbe. Preberá fakty, argumenty, esteticko-umelecké obrazy z viacerých zdrojov. Tento tvorivý kompozičný proces vyúsťuje do rétorického prejavu, ktorý interpret musí zasadiť do súra

Alzheimerova nemoc - šanca na väčšiu ľudskosť

  Táto nemoc sa stáva spoločenským problémom napriek lekárskemu pokroku. Návrat ku kresťanskej podstate. (Informácia je užitočná pre ošetrovateľov tejto choroby, ale i pedagógovia a rodičia pre výchovou deti si tu nájdu svoje, a aj takí, ktorí sú pred dôchodcovským vekom, ale vo viere sú vlažní alebo dokonca ateisti). Alzheimerova nemoc nie je nevyliečiteľná, ešte nie. Možno sa blížime k téme s aforizmom kolumbijského filozofa a esejistu Nicolása Goméza Davilu, ktorý povedal: „Opravdivé problémy nemajú žiadne riešenie, len svoje dejiny.“ Riešenie by sa mohlo nájsť v budúcnosti, ale teraz sa zdá, zo súčasného pohľadu, že sa bude problém len zväčšovať. Niektoré čísla by to mohli len podtrhnúť: Dnes máme podľa údajov Nemeckej Alzheimerovej spoločnosti 1,4 miliónov pacientov s touto nemocou v Nemecku, za desať rokov to bude podľa odhadov odborníkov najmenej dva milióny. A to neplatí len pre Nemecko. Rýchle starnutie populácie v Európe umocňuje tento problém v celej EÚ. Podľa odhadov ALCOVE

Alan Ames - Príbehy lásky

  Je ich v tomto dielku zaznamenaných vyše 50, sú inšpirované, vlastne podané P. Ježišom a Pannou Máriou Alanovi Amesovi a pred napísaním ich prekonzultoval s duchovným vodcom o. Gerardom Dickinsonom z Austrálie. Každý život na zemi sa môže stať ďalším príbehom lásky zapísaným do Ježišovho srdca. Všetky tieto sú vynikajúce a tu je niekoľko inšpirujúcich ukážok: *Bol istý muž, silný, nikoho nepotreboval, spoliehal sa na seba. Ochorel a potreboval pomoc druhých. Bol iný muž, slabý, neschopný, ale vždy sa obrátil na Boha o pomoc. V jeden deň sa títo dvaja muži stretli a silný muž teraz prijal od slabého pomoc a čudoval sa a hovorí slabšiemu: „Odkiaľ berieš tú silu?“ Hovorí: „Dáva mi ju Boh ako dar, o ktorý sa delím s inými. Nezáviď mi, len sa obráť na Boha a dá ti ako dáva mne. On má dosť sily pre každého“. 12. *Raz, keď som sa rozprával so skupinou mojich učeníkov, jeden sa spýtal: „Pane, si Mesiáš?“. Odvetil som otázkou: „Čo si myslíš ty?“ Jeho odpoveď: „Neviem, si dobrý, svätý“. Pozrel