Preskočiť na hlavný obsah

Chlapec vizionár z Kibeho. Sagatašja (I. Ilibagiza)

 Toto zjavenie sa uskutočnilo v r. 1982, teda12 rokov pred rwandskou genocídou. Biskup Gahamanyi ustanovil vyšetrovaciu komisiu a sám písomne prehlásil, že v Kibeho sa deje čosi nadprirodzeného. Posolstvá sú pravdivé a ľudia by to nemali ignorovať. Vizionárky boli tri dievčatá – černošky zo strednej školy a chlapec Segatašja, ktorý nevedel čítať ani písať, bol pohan a predsa sa stal horlivým ohlasovateľom posolstiev, keďže mu Ježiš prisľúbil, že dá odpoveď na všetky otázky ohľadne viery, účelu života, podstaty neba a pekla, ktoré mu ľudia predložia. Ježiš a Matka Božia upozorňovali, že tieto posolstvá sa týkajú každého človeka na svete a výstrahy určené Rwande, že strašlivé veci sa môžu stáť celému ľudskému druhu, ak sa nenaučíme láskyplnému životnému štýlu. Svet je vo veľmi špatnom stave a čakajú nás strašné veci, ak...ak sa nezmeníme. Ježiš nás chce posolstvami pripraviť na posmrtný život, pretože koniec môže prísť v ktoromkoľvek okamihu. - V našej malej dedinke sme nemali ani kino ani televíziu, ale večer bolo „Igitaramo“, je to starodávny rwandský rituál, pri ktorom sa rodinní či kmeňoví príslušníci schádzajú po večeri, rozprávajú sa, čo sa udialo cez deň, vyprávajú si miestne legendy, mýty, či biblické príbehy a tiež i piesne sú súčasťou rituálu.

Z posolstiev:
*Tí, čo neveria v tieto posolstvá, mali by z celého srdca veriť a riadiť sa tým, čo je v Biblii. Nájdem si srdce každého, kto vo mňa verí a dodržuje moje prikázania, bez ohľadu na to, ktorú Bibliu číta, alebo ktorého náboženstva je stúpencom. Až prídem, nebudem hľadať len v katolíckej cirkvi dobrých kresťanov, ktorí konajú dobré skutky a jednajú s láskou a zbožnosťou. Budem hľadať po celom svete tých, kto ctí moje prikázania a miluje ma otvoreným a oddaným srdcom...je to láska, čo z nich činí pravé Božie deti, nie náboženstvo. Verte vo mňa a nech robíte v živote čokoľvek, robte tak s vierou a láskou. 57.
*Segatašja vysvetľuje svojej rodine, kto je Ježiš, že stvoril tento svet a všetko na ňom, jeho moc je úžasná, miluje každého s intenzitou silnejšou ako slnečný žiar. Povedal mi, že svet skončí v plameňoch a on - Ježiš sa vráti a každého, kto žije s čistým srdcom a ho miluje, odnesie do raja, ale musíme ho rešpektovať a nepochybovať o tom, čo chce. 75-6.
Že musíme niekoľkokrát denne ustáť od práce a myslieť na vlastnú dušu a večný život. Nenechajte sa zvádzať pokladmi tohto sveta. Toto všetko skončí, všetko, čo je dnes na zemi, zanikne...buďte šťastní s tým, čo už máte. Buďte vďační za čas, ktorý máte k modlitbe a k tomu, aby ste sa stali lepšími.80.
*Pre praktizovanie odpustenia nadchol Segatašja značný počet ľudí. Po genocíde. Najväčšou a najspásonosnejšou silou vo vesmíre je moc Božej lásky a odpustenia.81.
*Blíži sa koniec času a všetci sa musíme usilovať o odpustenie za hriechy, kajať sa, vyspovedať sa. To je jedno z hlavných posolstiev.90.
*Mnoho ľudí zomrie hladom a v dôsledku ďalších katastrof. Až ľudia rozpútajú medzi rôznymi svetovými náboženstvami vojny, poznáte, že sa môj návrat blíži, že som na ceste, nič nezastaví tieto vojny. I rodiny povstanú proti sebe, rodičia proti vlastným deťom... ak svet sa odmietne kajať. – „Pane a prečo náboženstva budú bojovať, veď všetky pracujú pre teba?“ - To preto, že vo všetkých náboženstvách je veľa ľudí, ktorí tvrdia, že veria v Božiu lásku, v skutočnosti neveria, v ich srdciach nie je láska ani k Bohu, ani k ľuďom. Hriech človeka nadobudne veľkých rozmerov...
„Prečo si vlastne stvoril človeka s jeho slabosťami a sklonom k hriechu?“ Odpoveď: Človek bol stvorený so slabosťami, ale nemusel ostať slabý. Na zem som prišiel a narodil sa z masa a kosti, aby som sa stal pre ľudstvo živým príkladom...ukázal som, ako znášať bolesť sveta a ako milovať Boha. Prišiel som vyliečiť svet z hriechu. Zomrel som za spásu človeka; takže aby človek mohol byť spasený, musí ma pozvať do svojho srdca ešte pred posledným dňom...Situácia vo svete sa ale zhorší...117.
*Ako týchto démonov rozpoznať a ako máme na konci časov prežiť v tak obtiažnych podmienkach? Odpoveď: Ak počujete niekoho prehlasovať, že on je ja, alebo že jedná mojim menom, ale jeho slová sa budú líšiť od toho, čo som povedal v Biblii, spoznáte, že patrí k démonom. Aby ľudia tieto sily porazili, musia sa modliť, vyznávať svoje hriechy a kajať sa; aby čítali Bibliu a hľadali moje slová. Satan sa bude pýšiť, že je veľkým vodcom ľudstva, že dokáže zastaviť sucho i záplavy, že dokáže liečiť nemocných. Môže robiť zázraky, bude sa chváliť svojimi veľkými činmi a ľudia sa za ním budú hrnúť. Vtedy i niektorí ľudia budú pre satana pracovať, že Boh a satan sú bratia... Neverte tomu. Až prídu temné časy, žiadajte odo mňa (Ježiša) silu a odvahu. Posledný deň má dva aspekty a významy...118.
*Ako náhle som povedal Pánovo posolstvo o špatnosti mnohoženstva – polygamie, ľudia sa búrili a volali že polygamia sa v Biblii praktizuje, Abrahám, Dávid, Šalamún... Odpovedal som podľa Ježišových inštrukcii: Nežijeme v dobách starozákonných, ale v novozákonných. Ježiš prišiel na zem, aby nám ukázal novú cestu a poučil nás, ako touto cestou kráčať v duchu Nového zákona. Ježiš hovorí, že druhá žena je vrahyňa, lebo zabíja pokoj, radosť a šťastie, čo prvá žena chovala vo svojom srdci k svojmu manželovi. Prvé manželstvo je posvätné. A Ježiš povedal, že druhá žena je zlodejka, lebo kradne lásku, ktorú by manžel mal venovať iba prvej žene. Aj muž, ktorý žije v takom dvojitom zväzku je vrah a zlodej, ako ktorýkoľvek iný vrah a zlodej. Vrah, pretože zabíja Božie prikázanie a vraždí pokoj oboch žien a zlodej, pretože berie, čo mu nebolo dané. Bude súdený ako zlodej, ak sa nebude kajať a nezriekne sa hriešneho jednania. – Prekvapilo ma, že toto posolstvo najviac rozzúrilo ženy a argumentovali logickými faktami. 160.
*Mladí by mali poznať túto pravdu: Cudzoložstvo je vážny hriech. Lepšie je žiť do svadby cudne; a v manželstve, ktoré je zväzkom jedného muža a jednej ženy, byť verný.162.
*Ježiš mi chcel ukázať, čo mal na mysli, keď hovoril o tom, že svet sa nachádza v špatnom stave. Dokiaľ som neodcestoval z domova, nevedel som, ako mnoho je vo svete násilia, nenávisti a špatnosti. Môj domov bolo pokojné miesto, kde si ľudia pomáhali. Pochopil som, kde svet skončí, ak ľuďmi nepohne Božia láska. Zomrel mladý v rwandskej genocíde, zastrelila ho popravčia čata, ale úlohu od p. Ježiša splnil.166.
*Behom zjavenia, 12 rokov pred genocídou, Ježiš ukázal Segatašjovi scény domov v plameňoch a ľudí rozsekaných na kusy vrahmi s mačetami, že sa to stane, ak ľudia budú naďalej hrešiť a sa nenávidieť. Posolstvo, ktorých šíreniu Segatašja zasvätil život, môžu vyvolať zmenu v našich srdciach a spasiť naše duše a pokiaľ sa nimi bude držať značný počet ľudí, je možné svet udržať a zabrániť mu zrútiť sa do priepasti skazy. 176.

Kniha z vydavateľstva TRITON v r. 2014, Praha 10. www.tridistri.cz

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Božie slovo pýta každé srdce (Mons. Michal Keblušek)

  Púchovský farár, dekan   Mons. Mgr. Michal Keblušek   vybral zo svojich homílií reprezentatívny súbor a zaradil ho do zbierky s príznačným názvom   Božie slovo pýta každé srdce . Autor zvolil typický až klasický štýl rozprávania či rozprávačstva – narácie. Evanjeliové fundamentálne výroky, podobenstvá aj udalosti rozvíja, do príbehov z reality všedných dní, z diania v živote jedincov i spoločenstiev. Mons. M. Keblušek často cituje príklady, epizódy a hlavne príbehy z literatúry, nielen náboženskej, ale aj klasickej prózy. Odporúča zaujímavé románové diela zhromaždeniu veriacich a takto dobrovoľne plní v súčasných časoch mimoriadne vzácnu hrebendovskú misiu propagátora kvalitnej knihy. Kazateľ svojimi homíliami, prípadne katechézami prostredníctvom prerozprávaného textu oslovuje adresáta prítomného na bohoslužbe. Preberá fakty, argumenty, esteticko-umelecké obrazy z viacerých zdrojov. Tento tvorivý kompozičný proces vyúsťuje do rétorického prejavu, ktorý interpret musí zasadiť do súra

Alzheimerova nemoc - šanca na väčšiu ľudskosť

  Táto nemoc sa stáva spoločenským problémom napriek lekárskemu pokroku. Návrat ku kresťanskej podstate. (Informácia je užitočná pre ošetrovateľov tejto choroby, ale i pedagógovia a rodičia pre výchovou deti si tu nájdu svoje, a aj takí, ktorí sú pred dôchodcovským vekom, ale vo viere sú vlažní alebo dokonca ateisti). Alzheimerova nemoc nie je nevyliečiteľná, ešte nie. Možno sa blížime k téme s aforizmom kolumbijského filozofa a esejistu Nicolása Goméza Davilu, ktorý povedal: „Opravdivé problémy nemajú žiadne riešenie, len svoje dejiny.“ Riešenie by sa mohlo nájsť v budúcnosti, ale teraz sa zdá, zo súčasného pohľadu, že sa bude problém len zväčšovať. Niektoré čísla by to mohli len podtrhnúť: Dnes máme podľa údajov Nemeckej Alzheimerovej spoločnosti 1,4 miliónov pacientov s touto nemocou v Nemecku, za desať rokov to bude podľa odhadov odborníkov najmenej dva milióny. A to neplatí len pre Nemecko. Rýchle starnutie populácie v Európe umocňuje tento problém v celej EÚ. Podľa odhadov ALCOVE

Ako sa zmieriť so životom (Jozef Augustyn - Lucyna Slupová)

  Existuje vôbec na to nejaký recept? Mnohí hľadali odpoveď v hlbinách svojho srdca: hľadali, našli a ďalší hľadajú. Ako príznaky nevyrovnanosti v našom živote môžu byt naše neprimerané reakcie, ako sú   rozčuľovanie, výbuchy zlosti, rebélie. reflexie pomsty, urážlivosť, uzavieranie sa do seba, depresie . Uznanie vlastnej hodnoty a vyrovnanie sa so sebou samým sa utvára už v detstve a veľkú úlohu tu má láska našich rodičov a ak sme ju nezakúsili, nedokážeme ju preukazovať druhým. Tu patria i naše prežité krivdy, utrpenia, šikanovania. Určité povahové deformácie sú spôsobené tzv. podmienečnou láskou pri výchove, čo je tretia komnata" v našej mysli, čo všetko môže byť v nej ukryté, ale nie zabudnuté. Táto malá kniha nás smeruje k tomu, ako poznať a prijať pravdu o sebe a ako si môže človek i sám pomôcť. Avšak príbeh policajného seržanta Jasona je iný. uvádzajú sa jeho zdanlivo hrdinské akcie, v ktorých riskuje ľahkovážne svoj život, preto bol psychológom označený za potenciálneho sa