Preskočiť na hlavný obsah

Kytica môjho života (Magdaléna Botková)

 Magdalena Botková, za slobodna Dobrovocká, sa narodila 17.mája 1933 v Šuranoch. Rodina sa presťahovala do blízkej obce Kostolný Sek, kde prežila celý svoj ďalší život. V 1954 sa vydala za Jozefa Botku. Do základnej školy chodila v Šuranoch, potom vyštudovala pedagogiku. Niekoľko rokov pracovala v lokomotívnom depe v Nových Zámkoch ako úradníčka. Narodenie a výchova šiestich detí priniesli do jej života kolotoč vždy nových a náročnejších povinnosti. Dcéra Marta sa narodila v r. 1956, syn Jozef v 1957, Anna 1959, Mária 1961, Eva 1963 a Peter v 1968. Potom, čo deti po vyrástli, začala pracovať ako dojička v JRD v Kostolnom Seku a v 1968 odišla do dôchodku. Má 11 vnúčat a tri pravnúčatá. Pani M. Botková tu opísala život na dedine cez prácu k jeho zdravej dedinskej kultúre a potrebe vďaky vzdávania Bohu. Naproti tomu vysťahovalci Slováci v Montreali ak stratia kostol, to ich centrum, stratia tak svoju spojovaciu zjednocujúcu životodarnú zložku a zmysel, cieľ; a tá hrozba straty im visí nad hlavou. Kniha však obsahuje i pekné príhovory dcér a vnúčat.

*Som len obyčajná žena. Ako dieťa, si pamätám a rada spomínam, poštár každý mesiac nám priniesol knihu z SPKK. A spomína i dcéra Marta: Kniha, ktorú práve čítala mama, to bola moja literárna výchova. Mala zmysel pre uchovanie a sprítomnenie tradície, v pásme „Spievame koledy z Kostolného Seku“, „Chodila Mária“, „Hľadáme prístrešie pre svätú rodinu“. Práca v záhrade a starostlivosť o domáce zvieratá je ďalšia časť života mamy. V r. 2010 ukončila štúdium na Univerzite tretieho veku v Nitre a štúdium „Základy katolíckej teológie“, prehlbuje si náboženské vedomosti v zrelom veku. Kompozícia básni a úvah je úprimným vyjadrením jej vnútorného sveta a jej reflexie na početnú rodinu vytvára pestrú mozaiku života ženy, mamy, babičky, priateľky a dobrého človeka, uvádza v úvode jej dcéra Marta.11.

Vždy som si vedela nájsť čas na čítanie. Poéziu som si obľúbila a viedla som k tomu i moje deti; Zajka bojka recitovali, Žabiatko, alebo Čin-čin .Záujem o históriu vo mne vzbudil náš pán dekan Karol Markovič. Naša mládež (výzva), rozídená svetom, noste v srdciach kus svojho domova, rodného kraja!40.

*Báseň Kytica môjho života veľká predo mnou, v nej osemdesiat kvetov, to kvety môjho života, každý rok jeden kvitol. Fialky, konvalinky sú detstva môjho najkrajšie spomienky. Tulipán, ľalia, nezábudky, sirôtky; načo toľko slov, stisni ruku a podaj kvet, veď kvetom povieš všetko.12.

*Roráty. A tie, na ktoré sme išli mimoriadne skoro ráno zasneženou cestou. Kostol zamknutý, čo je? A prekvapene som vykríkla: „Tetička, veď na veži je len pol jednej.“ Naša tetička bola totiž slepá, a doma sme mali pundusové hodiny, odbíjali čas, tetička asi špatne počula a ja som sa nepozrela na hodiny. A tak sme sa vrátili domov, ulice neosvetlené, tma, bol rok 1944, bola vojna a zákaz svietiť.15.

*Chlieb. Báseň. Babička piekla chlieb. Večer múku preosiala, kvások zarobila, prikryla, kríž nad ním spravila. Ráno vstala veľmi skoro, pred svitaním, Pane Bože pomáhaj mi, bolo vždy jej prianím. V peci rozkúrila, chleba posádzala a s ružencom v ruke, ku peci si sadla. A otec berie chlieb, jako niečo posvätného, nožom kríž naň spraví, v mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Potom sme my deti...

Spomienka na Karola Markoviča – každému bol známy, ako farár, dekan, žil tu medzi nami, zaujala ho aj história kraja, preskúmal dostupné pramene, vďaka, že dejiny naše nezapadli prachom.16.

Božie slovo v mojom živote. Od Všech svätých do Hromníc, v tejto dobe sa v zime nevykurovalo všade, teplo bolo iba v kuchyni a tak celá rodina bola shromáždená v kuchyni, kde bolo teplo. Tak sme mali účasť na počúvaní Božieho slova. Babička vždy pred čítaním poutierala stôl a dala naň čistý ľanový obrus a až potom sa mohla naň položiť veľká kniha Svätého Písma.20.

Moja návšteva v Montreálu,r.2010. Moja cesta smerovala do kostola. Kostol sv. Cyrila a Metoda postavili slovenskí prisťahovalci r. 1928. Kostol je centrom náboženského ako aj kultúrno-spoločenského života Slovákov tu žijúcich. Priestor pod kostolom má miestnosť, kultúrnu miestnosť pre rôzne podujatia a posedenia, spievajú slovenské piesne, zaspomínajú na domov, rodičov, zvyky, tradície. Tu sa cítia doma. Tu prežívajú to „Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane!“ Keď v kostole zaznel orgán a po slovensky: „Bože svetov, mocný Pane“ slzy dojatia sa mi tisli do očí. Na záver omše však bol prečítaný nepríjemný oznam arcibiskupského úradu, že kostol sa vyníma spod právomoci slovenskej komunity a Slováci môžu chodiť na sv. omše do českého kostola. Bolo mi ich ľúto, a sa rozhodli zabojovať za svoje právo.

Moja milá Martika. Päťdesiat rokov je tomu, čo som ťa prvýkrát držala v náručí. Dali sme ti meno Marta. Tá biblická Marta bola starostlivá a ta navyše si ešte obetavá, pedantná, dôsledná. V našej početnej rodine si to nemala ľahké. Byť najstaršou znamenalo mať aj najviac povinnosti. Veľkou životnou skúškou pre našu rodinu bol rok 1968. Narodil sa Peťo, tato si zlomil nohu. A do toho prišli Rusi. Ale s pomocou Božou babičkinou a tvojou sme to zvládli a ty si mala už dvanásť. Potom prišla škola, stredná, vysoká, zamestnanie, založenie rodiny. Deti, Sonička, Evička a Mária. Z teba sa stala babička, zo mňa prababička. A tak je to dobré, tak to má byť. S láskou tvoja mama.35

Pozdrav Šuranom. Mesto moje rodné, veď sláviš dnes rokov osemstosedemdesiat. Pieseň ľudová, zaznej zvučným hlasom, nesmieme dovoliť, by zapadla prachom, privítaj rodákov, hlaholte zvony...Štefan Bošniak vystaviť dal kostol a prekrásna Žofia v Tepličke nad Váhom svoj večný sen sníva. Slovenská reč v Šuranoch našou bola odjakživa. Maďarizácia jej nepriala, študenti v kostole slovenskú hymnu spievali a Mária Kokošová v dverách kostola zastrelená bola...43.

Doslov. Sľubujem ti, mesto rodné, pri pamiatke našich predkov, že budeme v úcte mať svoju tradíciu, vážiť si slávnu históriu. Tu zatiaľ končia dejiny, tu končí história, tie ďalšie nám bude písať, naša nová generácia.

A v Rozluke, (ťažko uveriť): Pamätáš na našu mladosť? Ako krásne sme boli mladí:...že každý nad tým žasol, keď pretrhla sa niť...

Babička!: Každý z nás dobre vie, prečo niekedy, ešte skôr ako domov, zablúdime k tebe. Prečo pri tvojom stole, v malej kuchynke, tak radi sedávame natlačení pri sebe ako lastovičky...(od vnučky Sone k babičkiným 70-narodeninám, 17.mája 2003.

Vôňa domova: Milujem rána v tvojej prítomnosti, mama, môj Bože a moja láska, moja modlitba bez slov v duši ukrytá. Tento moment v zátiší si strážim, pred vetrom budúcnosti, ktorý ráz zosilnie nad naším domom. Aký krásny je pocit domova! Pocit posvätný, ako prameň živej vody, ktorý mi zo srdca vyviera...(Od dcéry Anky, 2010).

Nemám verš: Čudovala som sa, že sa nikdy nenaštveš, keď niekto niečo neurobil a počkalo to na teba. Nechápala som tvoju trpezlivosť s tatovými vrtochmi. Je toľko vecí, mama, ktoré som v tvojom živote chcela zmeniť. Koľkokrát som si hovorila: Ja byť na tvojom mieste, nerobila by som to. Mama, chtiac – nechtiac, idem v tvojich šľapajach, len mi pri tom chýba tvoja pokora a trpezlivosť, ale dúfam, že keď raz sa dožijem sedemdesiatky, tak sa ti budem podobať. (Od dcéry Márie, 2003).

Dar pre svätého otca Jána Pavla II: V slúchadle som počula: Zajtra ráno o siedmej hodine pri Bronzovej bráne. Svätá omša v súkromnej kaplnke Svätého otca sa začína o 7,30! Stretnutie so Svätým otcom bola nezabudnuteľná chvíľa. Prevzal si náš dar, prvý výtlačok Denníčka Milosrdenstvo Božie v mojej duši. Potom nás požehnal. Radosť zavládla v našich srdciach, ktorú sme si odnášali domov. O niekoľko týždňov prišla pošta z Vatikánu s fotografiami z nášho stretnutia. (napísala PsDr. Jana Domsová, Trenč. Teplá, autorka prekladu knihy Denníček –Milosrdenstvo Božie v mojej duši).

Z Kresťanskej knižnice Púchov, 2018.

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Božie slovo pýta každé srdce (Mons. Michal Keblušek)

  Púchovský farár, dekan   Mons. Mgr. Michal Keblušek   vybral zo svojich homílií reprezentatívny súbor a zaradil ho do zbierky s príznačným názvom   Božie slovo pýta každé srdce . Autor zvolil typický až klasický štýl rozprávania či rozprávačstva – narácie. Evanjeliové fundamentálne výroky, podobenstvá aj udalosti rozvíja, do príbehov z reality všedných dní, z diania v živote jedincov i spoločenstiev. Mons. M. Keblušek často cituje príklady, epizódy a hlavne príbehy z literatúry, nielen náboženskej, ale aj klasickej prózy. Odporúča zaujímavé románové diela zhromaždeniu veriacich a takto dobrovoľne plní v súčasných časoch mimoriadne vzácnu hrebendovskú misiu propagátora kvalitnej knihy. Kazateľ svojimi homíliami, prípadne katechézami prostredníctvom prerozprávaného textu oslovuje adresáta prítomného na bohoslužbe. Preberá fakty, argumenty, esteticko-umelecké obrazy z viacerých zdrojov. Tento tvorivý kompozičný proces vyúsťuje do rétorického prejavu, ktorý interpret musí zasadiť do súra

Alzheimerova nemoc - šanca na väčšiu ľudskosť

  Táto nemoc sa stáva spoločenským problémom napriek lekárskemu pokroku. Návrat ku kresťanskej podstate. (Informácia je užitočná pre ošetrovateľov tejto choroby, ale i pedagógovia a rodičia pre výchovou deti si tu nájdu svoje, a aj takí, ktorí sú pred dôchodcovským vekom, ale vo viere sú vlažní alebo dokonca ateisti). Alzheimerova nemoc nie je nevyliečiteľná, ešte nie. Možno sa blížime k téme s aforizmom kolumbijského filozofa a esejistu Nicolása Goméza Davilu, ktorý povedal: „Opravdivé problémy nemajú žiadne riešenie, len svoje dejiny.“ Riešenie by sa mohlo nájsť v budúcnosti, ale teraz sa zdá, zo súčasného pohľadu, že sa bude problém len zväčšovať. Niektoré čísla by to mohli len podtrhnúť: Dnes máme podľa údajov Nemeckej Alzheimerovej spoločnosti 1,4 miliónov pacientov s touto nemocou v Nemecku, za desať rokov to bude podľa odhadov odborníkov najmenej dva milióny. A to neplatí len pre Nemecko. Rýchle starnutie populácie v Európe umocňuje tento problém v celej EÚ. Podľa odhadov ALCOVE

Alan Ames - Príbehy lásky

  Je ich v tomto dielku zaznamenaných vyše 50, sú inšpirované, vlastne podané P. Ježišom a Pannou Máriou Alanovi Amesovi a pred napísaním ich prekonzultoval s duchovným vodcom o. Gerardom Dickinsonom z Austrálie. Každý život na zemi sa môže stať ďalším príbehom lásky zapísaným do Ježišovho srdca. Všetky tieto sú vynikajúce a tu je niekoľko inšpirujúcich ukážok: *Bol istý muž, silný, nikoho nepotreboval, spoliehal sa na seba. Ochorel a potreboval pomoc druhých. Bol iný muž, slabý, neschopný, ale vždy sa obrátil na Boha o pomoc. V jeden deň sa títo dvaja muži stretli a silný muž teraz prijal od slabého pomoc a čudoval sa a hovorí slabšiemu: „Odkiaľ berieš tú silu?“ Hovorí: „Dáva mi ju Boh ako dar, o ktorý sa delím s inými. Nezáviď mi, len sa obráť na Boha a dá ti ako dáva mne. On má dosť sily pre každého“. 12. *Raz, keď som sa rozprával so skupinou mojich učeníkov, jeden sa spýtal: „Pane, si Mesiáš?“. Odvetil som otázkou: „Čo si myslíš ty?“ Jeho odpoveď: „Neviem, si dobrý, svätý“. Pozrel