Preskočiť na hlavný obsah

Je to kniha rôznych príbehov v skrátenej forme a mnohé z nich môžu byť poučné pre nás.

 1. Temsa hovorí o sebe: „Bol som veľmi nespokojným človekom, nervóznym. Nedarilo sa mi ani doma, ani na pracovisku, ani v spoločnosti priateľov. Chcel som sa z toho dostať a začal som cvičiť jogu. Študoval som psychológiu v nádeji, že nájdem to, čo by zlepšilo môj vzťah k ľuďom. Našiel som si dievča a myslel som si, že v spoločnosti tohto jemného dievčaťa sa zmení aj moje správanie. Ale nič nepomáhalo. Raz som prijal ponuku na 3-dňové duchovné cvičenie a tam som mal dosť času na premýšľanie. Uvedomil som si svoju hlavnú chybu. Priznal som si, že som hrubozrnný egoista, sebec. Urobil som si predsavzatie zmeniť sa. Začal som sa pravidelne modlievať, pristupovať k sviatostiam, čítať sv.Písmo. Môj život sa menil a zmenil. Som teraz šťastným človekom a svoje šťastie si nenechávam pre seba“.
 2. Slávny americký spevák Bog Bilan od svojho obrátenia vždy kladie Boha na prvé miesto a život prirovnáva k cestovaniu vlakom. Všetkým nám treba nasadnúť na vlak, na ten Boží vlak. Spieva: Svojou gitarou a piesňou bojoval za krajší život, lepší svet a Krista. „Boží vlak prichádza, treba nasadnúť, kým nezmizne v poslednej zákrute“. Hovorí, aby sme nepremeškali Božie volanie, lebo ono raz zamĺkne a vtedy bude pre nás neskoro. Zarábal fantastické peniaze ale nikdy nemal viac ako svoju motorku, ktorou cestoval. Príbeh film.herca Gary Coppera. L.N.J.Stowell sleduje mozog umierajúcej. Šťastné dieťa, za ktoré sa modlí matka.
 3. Peklo, zmeniť smer, kým nie je neskoro. Samson, Dalila, vášeň.
 4. Kráľ Henrich a Anna, nebo nie je pre nás. Je ľahšie hriechu sa chrániť, ako sa z neho vymaniť, 8 bodov. Kto nekradne, okráda rodinu? Viliam Elfiston a zjavenie P.Márie. Jeho matka: Som zatratená. Tebské légie u Sant Moritz 600 obetovalo život za vieru, 6000 zabitých.
 5. Ježiš nevysvetľoval, iba potvrdil, čo povedal. Nič neodvolal. V knihe Nová pieseň Pat Boone spomína 15 r. dievča Pam. Rodičia si namýšľali, že sú šťastnou rodinou. Pam jazdila na koni, kupovali jej vzácnych psov. Často si vodievala domov spolužiakov, spolužiačky, matka im pripravovala hostiny. V jej prepychovej izbe našli rodičia lístok: „Idem do sveta hľadať svoje šťastie“. Po čase polícia našla je mŕtvolu. Bola v 7.mesiaci tehotenstva a zomrela na drogy.– Takto mnohí mladí zomierajú. Zachránia sa iba tí, ktorí vydržia a nezomrú prv, než sa dostanú na dno priepasti. Až potom začnú hľadať Boha a šťastní sú, ktorí ho nájdu. Darovať vieru znamená zdesaťnásobiť jeho životné sily. – Ako prežiť stresy, strach. Kapitán Gordon: Údolie Kwai, Muller a Moor.
 6. Bismark, pôvodca troch vojen. Slepý Juraj, rádioamatér. Volusian. Melánia, kde sa stratili ozdoby tvojho tela. Vymenila som ich za nebo. Dnešnému svetu najviac chýba láska, školy by sa zmenili, keby učitelia sa dávali celí žiakom, lekári a zdravotníci pacientom, rodičia deťom. Darwin nepopieral Boha, ale mu chýbalo svetlo sv.Ducha.
 7. Do manželstva si prinášajú iba to, čo majú od rodičov. Cisár: ostaňte vždy verní pravde. – Neverec Papini si vzal charakterné veriace dievča mravných zásad.
 8. Klára vraždila, ja neviem, čo je súcit. – Zaškolil svoju matku, dieťa nenaučili Desatoro. – Príbeh Zuzany so ženáčom. Boh nežehná majetok, čo je nadobudnuté krádežou. – aj deti vedia klamaťže to našli, múdra matka to neprijme- Zanedbanie výchovy a z toho sú i vraždy. – Matka hovorí: Keď som mohla, nevychovávala som, keď som chcela, už sa nedalo, deti už nechceli.
 9. Turci pred Viedňou.Odpúšťať, Faneli dcery. Zlaté teľa dnes – Robotník zdedil 25 miliónov a nechcel ich. Vasiľova odvaha. V Prahe, Front, deti bez dozoru „Boh ma vidí“.
 10. Viera rodičov prechádza na deti. Štvrtý príkaz. Anketa viery. 16.-r. syn matke: mama, ale teraz sa musím správať ako otec. Ale otec bol pohoršením. – Rouseau učí dcéru náboženstvo, lebo chce, aby bola dobrá matka
 11. 11. Ampér a študent. J.Neruda, balada. Diabol priznal svoju taktiku – sv.Alfonz, peklo, obnovený trám. Bret. Námorník Pierrick.
 12. Diabolstvo nečistoty. Závislosť na sexe je horšia ako na drogách. Stanislav, pilier duch.života je čistota. Kto sa nechráni príležitosti, ťažko hreší, aj túžba. Moje dieťa nesmie zomrieť! A skončil na šibenici. Milovať treba každého blížneho. Láska je silnejšia ako smrť. Treba bojovať vo svojom srdci..
 13. Viedeň. Dievča zblúdilo z cesty, najprv sa tomu vysmiala, potom sa pokorila. Nechajte deti, nebráňte im. Roľník polieva siatinu, to sú sviatosti pre dušu dieťaťa. Siať v priebehu leta sa obyčajne nevypláca. A tak to platí i o výchove. Siať sa musí na jar v detskom veku. Rodičia, ktorí zmeškali sejbu na jar, teda v detskom veku, nebudú mať čo žať. Siať sa musí na jar v detskom veku. Rodičia, ktorí zmeškali sejbu na jar, teda v detskom veku, nebudú mať čo žať. V Porýnsku v hospode dieťa v balíku. Mama sa vráti do rodiny, odpusť ako môžeš. Dedko v komôrke.

Z kresťanskej knižnice 2007, Púchov

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Chlapec vizionár z Kibeho. Sagatašja (I. Ilibagiza)

  Toto zjavenie sa uskutočnilo v r. 1982, teda12 rokov pred rwandskou genocídou. Biskup Gahamanyi ustanovil vyšetrovaciu komisiu a sám písomne prehlásil, že v Kibeho sa deje čosi nadprirodzeného. Posolstvá sú pravdivé a ľudia by to nemali ignorovať. Vizionárky boli tri dievčatá – černošky zo strednej školy a chlapec Segatašja, ktorý nevedel čítať ani písať, bol pohan a predsa sa stal horlivým ohlasovateľom posolstiev, keďže mu Ježiš prisľúbil, že dá odpoveď na všetky otázky ohľadne viery, účelu života, podstaty neba a pekla, ktoré mu ľudia predložia. Ježiš a Matka Božia upozorňovali, že tieto posolstvá sa týkajú každého človeka na svete a výstrahy určené Rwande, že strašlivé veci sa môžu stáť celému ľudskému druhu, ak sa nenaučíme láskyplnému životnému štýlu. Svet je vo veľmi špatnom stave a čakajú nás strašné veci, ak...ak sa nezmeníme. Ježiš nás chce posolstvami pripraviť na posmrtný život, pretože koniec môže prísť v ktoromkoľvek okamihu. - V našej malej dedinke sme nemali ani kino

Božie slovo pýta každé srdce (Mons. Michal Keblušek)

  Púchovský farár, dekan   Mons. Mgr. Michal Keblušek   vybral zo svojich homílií reprezentatívny súbor a zaradil ho do zbierky s príznačným názvom   Božie slovo pýta každé srdce . Autor zvolil typický až klasický štýl rozprávania či rozprávačstva – narácie. Evanjeliové fundamentálne výroky, podobenstvá aj udalosti rozvíja, do príbehov z reality všedných dní, z diania v živote jedincov i spoločenstiev. Mons. M. Keblušek často cituje príklady, epizódy a hlavne príbehy z literatúry, nielen náboženskej, ale aj klasickej prózy. Odporúča zaujímavé románové diela zhromaždeniu veriacich a takto dobrovoľne plní v súčasných časoch mimoriadne vzácnu hrebendovskú misiu propagátora kvalitnej knihy. Kazateľ svojimi homíliami, prípadne katechézami prostredníctvom prerozprávaného textu oslovuje adresáta prítomného na bohoslužbe. Preberá fakty, argumenty, esteticko-umelecké obrazy z viacerých zdrojov. Tento tvorivý kompozičný proces vyúsťuje do rétorického prejavu, ktorý interpret musí zasadiť do súra

Upaľovanie čarodejníc a inkvizícia

  Boli to zvlášť svetské vlády, ktoré prenasledovali čarodejky ako rušiteľky pokoja, a pre škodenie čarami. Inkvizícia bola zriadená k sledovaniu heréz a heretikov. Čarodejnicami sa začala zaoberať až na konci stredoveku a čarodejnice neboli hlavným predmetom záujmu. Prenasledovania čarodejníc bolo kruté, konali sa po skončení stredoveku, teda v novoveku. Čo sa týka „Kladiva na čarodejnice“ z r. 1487, tento spis choromyseľného dominikána Kramera inkvizícia ihneď odmietla a bol daný na index. Ale svetské súdy ho používali(11). Už od dávnoveku, vo všetkých svetových kultúrach boli ľudia, ktorí verili a veria, že existujú osoby, ktoré môžu pôsobiť na ľudí a toto pôsobenie v tých kultúrach je označené za nadprirodzené. Vplyv môže byť kladný (liečitelia), alebo záporný, škodlivý (čarodejnice, „čierna mágia“, zaklínači, pakt s diablom). Tak dochádzalo v dejinách k vlnám prenasledovania čarodejníc. V Afrike čarodejnice fungujú dodnes. V Tanzánii každoročne sú z čarodejníctva obžalované a usmr