Preskočiť na hlavný obsah

Keď sa modlíte (Světlo 33/2013)

 Od mladosti sú dnes deti zaplavované množstvom obrazov, ktoré sa usadzujú v ich srdciach a odcudzujú sa Bohu - to je vážna výzva k tomu, aby sa s tým rodičia zaoberali, aby mediálna záplava neutopila v deťoch Božiu iskru.

A keď deti vyrastajú, nemôžu už byť bez mobilu, iPhonu, bez počítačových hier, PC, bez internetu, bez hluku a obrazov, ktoré sa na nich rútia, často nemravné obrazy, obrazy z pekla. A jemné klíčky viery sa rýchlo utopia a to sväté už sotva nájde miesto, aby sa mohlo uchytiť a rozvíjať. V mnohých deťoch sa vytvorí odpor voči všetkému svätému a čistému. Rodičia sú potom prekvapení, že ich dorastajúce deti nechcú o Bohu nič vedieť. Nespozorovali, že Duch Svätý v srdciach ich deti musel ustúpiť duchu nečistoty.

Tiež farár v knihe „Denník venkovského farára“ sa zamýšľa nad touto temnou oblasťou detskej skúsenosti vydanou temným mocnostiam pudov a duševných pochodov. Tu začína trudnomyseľnosť dieťaťa, depresivita, ktorá ho zahaľuje často na celý život. „Ja som poznal trudnomyseľnosť ako dieťa veľmi skoro a nevzoprel som sa... Skúsenosť nám bohužiaľ ukazuje, že existuje zúfalstvo detí. A démon strachu je, verím, v podstate démonom smilstva.“ Trudnomyseľnosť pochádza z necudnosti, ktorú so sebou vlečú mnohí dospelí, a ani nevedia, odkiaľ pochádza.

Matka Tereza dostala svoje druhé povolanie, keď jej Ježiš zjavil, aby mu privádzala úbohé malé duše z ulice, ktoré mnohé so skrytou trudnomyseľnosťou prepadajú zúfalstvu a sebevraždám. Ale my tiež nechceme vidieť, že mnohé naše deti, ktoré vyrástli v blahobytu a majú všetko, čo im rodičia doprajú v komforte a materiálnych veciach, sú ako „deti ulice“.

Matke Tereze bolo povedané, čo má robiť. Videla vo videní, ako k nej volajú: „Poď, zachráň nás priveď nás k Ježišovi.“

Tu sú štyri veci, pre rodičov, čo treba robiť:

  1. Starať sa o nich – o deti. Majú mať pre ne bdelé oko, byť im nablízku, majú s nimi hovoriť o ich povahových rysoch, nenechať ich osamote v puberte, ale priateľsky stáť na ich strane, stále s nimi hovoriť o správnom zachádzaní s médiami, vychovávať ich k tichosti, robiť všetko, čím môžu deti brániť tiež fyzicky (detské poistky na TV, kontrola, v detskej izbe žiadny televízor ani počítač...)
  2. Deti patria mne – priveď ich k Ježišovi. Rodičia majú svoje deti zasvätiť Matke Božej a toto zasvätenie obnovovať a potom priviesť ich k Ježišovi, to znamená, robte všetko, aby Ježiša mohli poznať (bohoslužby, biblické príbehy, vyučovanie náboženstva, kresťansky vedené detské tábory, atď.) Keď idete nakupovať a podobne, veďte deti pred svätostánok vášho kostola, k živému prítomnému Spasiteľovi. Dávajte ich žehnať kňazovi Najsvätejšou Sviatosťou.
  3. Učte ich modliť sa ruženec. Modlitba ruženca v rodine je základom, ba tým najdôležitejším, čo môžete pre svoje deti urobiť. V rodine, kde nie je možná modlitba celého ruženca, možno začať jedným – dvoma desiatkami, s trpezlivosťou a láskou ich začleniť do modlitby v celej rodine, nevynechať žiadny deň a modlitbu vykonávať zbožne.
  4. Neboj sa. Dvakrát povedala Matka Božia Matke Tereze. To znamená, nenechaj sa ničím odradiť. Ostaň vytrvalá, pevná, trpezlivá vo výchove a tvoje deti ostanú u Boha, i keď sa niekedy zdá, že nechcú o Bohu počuť. „Rodina, ktorá sa spoločne modlí, ostane spolu, budete sa mať navzájom radi. Keď sa modlíte, bude vaše srdce čisté a čisté srdce vidí Boha.“

Prevzaté z časopisu Světlo 33/2013 a VISION 2000 – 4/2013.

« Späť na úvod

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Chlapec vizionár z Kibeho. Sagatašja (I. Ilibagiza)

  Toto zjavenie sa uskutočnilo v r. 1982, teda12 rokov pred rwandskou genocídou. Biskup Gahamanyi ustanovil vyšetrovaciu komisiu a sám písomne prehlásil, že v Kibeho sa deje čosi nadprirodzeného. Posolstvá sú pravdivé a ľudia by to nemali ignorovať. Vizionárky boli tri dievčatá – černošky zo strednej školy a chlapec Segatašja, ktorý nevedel čítať ani písať, bol pohan a predsa sa stal horlivým ohlasovateľom posolstiev, keďže mu Ježiš prisľúbil, že dá odpoveď na všetky otázky ohľadne viery, účelu života, podstaty neba a pekla, ktoré mu ľudia predložia. Ježiš a Matka Božia upozorňovali, že tieto posolstvá sa týkajú každého človeka na svete a výstrahy určené Rwande, že strašlivé veci sa môžu stáť celému ľudskému druhu, ak sa nenaučíme láskyplnému životnému štýlu. Svet je vo veľmi špatnom stave a čakajú nás strašné veci, ak...ak sa nezmeníme. Ježiš nás chce posolstvami pripraviť na posmrtný život, pretože koniec môže prísť v ktoromkoľvek okamihu. - V našej malej dedinke sme nemali ani kino

Božie slovo pýta každé srdce (Mons. Michal Keblušek)

  Púchovský farár, dekan   Mons. Mgr. Michal Keblušek   vybral zo svojich homílií reprezentatívny súbor a zaradil ho do zbierky s príznačným názvom   Božie slovo pýta každé srdce . Autor zvolil typický až klasický štýl rozprávania či rozprávačstva – narácie. Evanjeliové fundamentálne výroky, podobenstvá aj udalosti rozvíja, do príbehov z reality všedných dní, z diania v živote jedincov i spoločenstiev. Mons. M. Keblušek často cituje príklady, epizódy a hlavne príbehy z literatúry, nielen náboženskej, ale aj klasickej prózy. Odporúča zaujímavé románové diela zhromaždeniu veriacich a takto dobrovoľne plní v súčasných časoch mimoriadne vzácnu hrebendovskú misiu propagátora kvalitnej knihy. Kazateľ svojimi homíliami, prípadne katechézami prostredníctvom prerozprávaného textu oslovuje adresáta prítomného na bohoslužbe. Preberá fakty, argumenty, esteticko-umelecké obrazy z viacerých zdrojov. Tento tvorivý kompozičný proces vyúsťuje do rétorického prejavu, ktorý interpret musí zasadiť do súra

Upaľovanie čarodejníc a inkvizícia

  Boli to zvlášť svetské vlády, ktoré prenasledovali čarodejky ako rušiteľky pokoja, a pre škodenie čarami. Inkvizícia bola zriadená k sledovaniu heréz a heretikov. Čarodejnicami sa začala zaoberať až na konci stredoveku a čarodejnice neboli hlavným predmetom záujmu. Prenasledovania čarodejníc bolo kruté, konali sa po skončení stredoveku, teda v novoveku. Čo sa týka „Kladiva na čarodejnice“ z r. 1487, tento spis choromyseľného dominikána Kramera inkvizícia ihneď odmietla a bol daný na index. Ale svetské súdy ho používali(11). Už od dávnoveku, vo všetkých svetových kultúrach boli ľudia, ktorí verili a veria, že existujú osoby, ktoré môžu pôsobiť na ľudí a toto pôsobenie v tých kultúrach je označené za nadprirodzené. Vplyv môže byť kladný (liečitelia), alebo záporný, škodlivý (čarodejnice, „čierna mágia“, zaklínači, pakt s diablom). Tak dochádzalo v dejinách k vlnám prenasledovania čarodejníc. V Afrike čarodejnice fungujú dodnes. V Tanzánii každoročne sú z čarodejníctva obžalované a usmr