Preskočiť na hlavný obsah

Druhá strana AIDS (Nicola Incorvala)

 Túto knihu vám ponúkame k čítaniu z našej kresťanskej knižnice.

Ide o príbeh mladého Nicolu, Taliana, ktorý ako závislý na drogách, prežil posledné roky života v spoločenstve CENA-KOLO v Medžugorii. Tu prichádzajú mladí ľudia - narkomani, ktorí vo svojej závislosti na drogách prepadli do stavu beznádeje a zúfalstva. Spoločenstvo Cenakolo založila a vedie rehoľná sestrička Elvíra. Jej liečebné metódy sú jednoduché, úspešné a bez liekov. Je to práca, modlitba, poklona pred Eucharistiou, družná atmosféra rodinného spoločenstva, všetko vyvážene usporiadané do režimu bežného dňa. Vedenie Cenakolo úzko spolupracuje s rodičmi, pretože závislosť má korene v ich rodinách.

Hoci Nikola tu prežil iba pár rokov, zomrel na AIDS, predsa tu zanechal hlbokú stopu. Bol obľúbený v spoločenstve, ochotný vždy pomáhať, obľúbený bol i u opustených detí z brazílskych ulíc, kde nejaký čas tiež pôsobil. Potom ako pacient, skoro denne píše listy z nemocnice sestre Elvire. „Dnes ma prišli navštíviť moji rodičia. Bol som rád, bola to príležitosť pre mňa napraviť svoj vzťah k nim... Odkedy Boh vstúpil do našej rodiny, veľa sa zmenilo. Členovia rodiny sa pokúšajú navzájom prijímať takí akí sú. Kedysi som neveril, že by sa mi podarilo odpustiť otcovi. Aj sestry mu už odpustili... Túžim po tom, aby sme boli zjednotená rodina... Mal som šťastie, že som po kresťanskej ceste kráčal dlhšie ako oni. Mojou úlohou je teda trpezlivosť a porozumenie."

Braňo, mladík zo Slovenska, je tu tiež v Cenakole. Hovorí pred pútnikmi, že on drogy nebral a predsa je tu. Vysvetľuje, že stratil radosť a zmysel života a už mu bolo všetko jedno. Hovorí, že takýto stav si vyžaduje takú istú terapiu ako keby bral drogy. Vyrastal bez rodičov, bez lásky a tepla domova, túlaval sa s partiou, chodil po diskotékach, upadal do rôznych nerestí a nudy. Tu, v Cenakole, je iba niečo cez rok, ale už sa hodne zmenil. Našiel tu vieru v Boha, má radosť z práce, z toho, že môže pomáhať iným. Postupne objavuje zmysel a radosť zo života. V Cenakole je treba zotrvať 3 - 4 roky, ak má byť ozdravovací proces úspešný. Vo viacerých štátoch majú svoje pobočky a uvažuje sa i o Slovensku. V Piešťanoch sa už niečo pre to robí.

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Božie slovo pýta každé srdce (Mons. Michal Keblušek)

  Púchovský farár, dekan   Mons. Mgr. Michal Keblušek   vybral zo svojich homílií reprezentatívny súbor a zaradil ho do zbierky s príznačným názvom   Božie slovo pýta každé srdce . Autor zvolil typický až klasický štýl rozprávania či rozprávačstva – narácie. Evanjeliové fundamentálne výroky, podobenstvá aj udalosti rozvíja, do príbehov z reality všedných dní, z diania v živote jedincov i spoločenstiev. Mons. M. Keblušek často cituje príklady, epizódy a hlavne príbehy z literatúry, nielen náboženskej, ale aj klasickej prózy. Odporúča zaujímavé románové diela zhromaždeniu veriacich a takto dobrovoľne plní v súčasných časoch mimoriadne vzácnu hrebendovskú misiu propagátora kvalitnej knihy. Kazateľ svojimi homíliami, prípadne katechézami prostredníctvom prerozprávaného textu oslovuje adresáta prítomného na bohoslužbe. Preberá fakty, argumenty, esteticko-umelecké obrazy z viacerých zdrojov. Tento tvorivý kompozičný proces vyúsťuje do rétorického prejavu, ktorý interpret musí zasadiť do súra

Alzheimerova nemoc - šanca na väčšiu ľudskosť

  Táto nemoc sa stáva spoločenským problémom napriek lekárskemu pokroku. Návrat ku kresťanskej podstate. (Informácia je užitočná pre ošetrovateľov tejto choroby, ale i pedagógovia a rodičia pre výchovou deti si tu nájdu svoje, a aj takí, ktorí sú pred dôchodcovským vekom, ale vo viere sú vlažní alebo dokonca ateisti). Alzheimerova nemoc nie je nevyliečiteľná, ešte nie. Možno sa blížime k téme s aforizmom kolumbijského filozofa a esejistu Nicolása Goméza Davilu, ktorý povedal: „Opravdivé problémy nemajú žiadne riešenie, len svoje dejiny.“ Riešenie by sa mohlo nájsť v budúcnosti, ale teraz sa zdá, zo súčasného pohľadu, že sa bude problém len zväčšovať. Niektoré čísla by to mohli len podtrhnúť: Dnes máme podľa údajov Nemeckej Alzheimerovej spoločnosti 1,4 miliónov pacientov s touto nemocou v Nemecku, za desať rokov to bude podľa odhadov odborníkov najmenej dva milióny. A to neplatí len pre Nemecko. Rýchle starnutie populácie v Európe umocňuje tento problém v celej EÚ. Podľa odhadov ALCOVE

Ako sa zmieriť so životom (Jozef Augustyn - Lucyna Slupová)

  Existuje vôbec na to nejaký recept? Mnohí hľadali odpoveď v hlbinách svojho srdca: hľadali, našli a ďalší hľadajú. Ako príznaky nevyrovnanosti v našom živote môžu byt naše neprimerané reakcie, ako sú   rozčuľovanie, výbuchy zlosti, rebélie. reflexie pomsty, urážlivosť, uzavieranie sa do seba, depresie . Uznanie vlastnej hodnoty a vyrovnanie sa so sebou samým sa utvára už v detstve a veľkú úlohu tu má láska našich rodičov a ak sme ju nezakúsili, nedokážeme ju preukazovať druhým. Tu patria i naše prežité krivdy, utrpenia, šikanovania. Určité povahové deformácie sú spôsobené tzv. podmienečnou láskou pri výchove, čo je tretia komnata" v našej mysli, čo všetko môže byť v nej ukryté, ale nie zabudnuté. Táto malá kniha nás smeruje k tomu, ako poznať a prijať pravdu o sebe a ako si môže človek i sám pomôcť. Avšak príbeh policajného seržanta Jasona je iný. uvádzajú sa jeho zdanlivo hrdinské akcie, v ktorých riskuje ľahkovážne svoj život, preto bol psychológom označený za potenciálneho sa