Preskočiť na hlavný obsah

Čo nosiš vo svojej mysli? - Boží plán pre tvoje myšlienky

 Bol vojakom z povolania v americkej armáde, potom sa stal vojenským kaplánom. Bol v Koreli v Dominikánskej republike Je to skúsený muž, mnohým vojakom pomohol ale i iným ľuďom pri riešení ich životných problémov. Odhalil príčiny pádu pastora i plukovníka, ktorý tvrdil, že jemu sa to stat' nemôže. Ako dobrý mládenec podľahol prostitútke. Každý dovoliť fantazírovať nezdravo svojej predstavivosti.

Ak sa žena naučí fantazírovať čítaním románov, kde sa chváli nedovolený sex, v mysli si vytvára túžbu po nemorálnosti a túžbu po iných mužoch. I televízia predkladá také seriály. Je pravda, že manželky potrebujú nežnosť a pochopenie, ale to majú mať od vlastných mužov. Ak človek len sekundu podrží nečistú myšlienku, tá rozvíri predstavy alebo staré spomienky, túžby, rozkoš. Naše mysle su bojiskom a naše predstavy sú trofejou, o ktorú sa zápasí.

Celá Biblia nás volá k čistote srdca a mysle. K tomu treba nechať prejsť Božie slovo z mysle do srdca. Nezaoberať sa zmyselnými myšlienkami a predstavami, treba vykoreniť cudzoložstvo zo srdca zmeniť túžby, myšlienky a predstavy. Autorovi sa to podarilo a jeho manželka to dosvedčuje. Kráľ Dávid sa zadíval na krásnu Betsabé, že po nej zatúžil. Jeho tragický pád bol v tom, že prestal kontrolovať svoje myšlienky a nechal sa unášať zmyselnými predstavami. Autor predkladá všeobecnú otázku: Čo je pred Bohom dôležitejšie, naše skutky alebo naše myšlienky a túžby?- Ďalej hovori: "Predstavte si filmové plátno nad hlavou. Teraz si na doň premietnite svoje myšlienky, ktoré vám prišli na um v posledných týždňoch. Hanbili by ste sa, keby každý videl vaše myšlienky? Ak áno, potom súrne potrebujete čítať a pochopiť túto knihu."

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Chlapec vizionár z Kibeho. Sagatašja (I. Ilibagiza)

  Toto zjavenie sa uskutočnilo v r. 1982, teda12 rokov pred rwandskou genocídou. Biskup Gahamanyi ustanovil vyšetrovaciu komisiu a sám písomne prehlásil, že v Kibeho sa deje čosi nadprirodzeného. Posolstvá sú pravdivé a ľudia by to nemali ignorovať. Vizionárky boli tri dievčatá – černošky zo strednej školy a chlapec Segatašja, ktorý nevedel čítať ani písať, bol pohan a predsa sa stal horlivým ohlasovateľom posolstiev, keďže mu Ježiš prisľúbil, že dá odpoveď na všetky otázky ohľadne viery, účelu života, podstaty neba a pekla, ktoré mu ľudia predložia. Ježiš a Matka Božia upozorňovali, že tieto posolstvá sa týkajú každého človeka na svete a výstrahy určené Rwande, že strašlivé veci sa môžu stáť celému ľudskému druhu, ak sa nenaučíme láskyplnému životnému štýlu. Svet je vo veľmi špatnom stave a čakajú nás strašné veci, ak...ak sa nezmeníme. Ježiš nás chce posolstvami pripraviť na posmrtný život, pretože koniec môže prísť v ktoromkoľvek okamihu. - V našej malej dedinke sme nemali ani kino

Božie slovo pýta každé srdce (Mons. Michal Keblušek)

  Púchovský farár, dekan   Mons. Mgr. Michal Keblušek   vybral zo svojich homílií reprezentatívny súbor a zaradil ho do zbierky s príznačným názvom   Božie slovo pýta každé srdce . Autor zvolil typický až klasický štýl rozprávania či rozprávačstva – narácie. Evanjeliové fundamentálne výroky, podobenstvá aj udalosti rozvíja, do príbehov z reality všedných dní, z diania v živote jedincov i spoločenstiev. Mons. M. Keblušek často cituje príklady, epizódy a hlavne príbehy z literatúry, nielen náboženskej, ale aj klasickej prózy. Odporúča zaujímavé románové diela zhromaždeniu veriacich a takto dobrovoľne plní v súčasných časoch mimoriadne vzácnu hrebendovskú misiu propagátora kvalitnej knihy. Kazateľ svojimi homíliami, prípadne katechézami prostredníctvom prerozprávaného textu oslovuje adresáta prítomného na bohoslužbe. Preberá fakty, argumenty, esteticko-umelecké obrazy z viacerých zdrojov. Tento tvorivý kompozičný proces vyúsťuje do rétorického prejavu, ktorý interpret musí zasadiť do súra

Bioetika (Ľ. Cehuľová)

  Pre vychovávateľov alebo veda Na školách cieľom učebných osnov je vychovať mladého človeka k zrelej osobnosti, k úcte a k zmyslu k životu a to na oboch voliteľných predmetoch, ako na náboženskej tak etickej výchovy. Z prieskumu robeného medzi žiakmi však vyplýva, že sa to až tak nedarí.  Čo sa týka pojmu „úcta“ a „úcta k životu“, je nedostatočný záujem mládeže o tieto a iné hodnoty a hodne je vulgárnych prejavov a je skoro jedno, či ide o žiakov s náboženskou výchovou alebo etickou.  Preto je potrebné hneď zaradiť do vzdelania základy bioetiky, ktorá ochraňuje ľudskú dôstojnosť. To je ďalšia náročná úloha pre kňazov, katechétov, kresťanských vychovávateľov voči žiakom, aby mali potrebné znalosti a vedeli presvedčivo argumentovať. Je to niečo aj pre rodičov voči svojim deťom. Čnosť  je trvalá dispozícia konať dobro. Ľudské čnosti – rozvážnosť, spravodlivosť, mravná sila a miernosť – sú trvalé dokonalosti rozumu a vôle, ktoré usmerňujú naše city, usporadúvajú naše vášne a riadia naše s