Preskočiť na hlavný obsah

Evanjelium - Valtorta, kniha 8.

 *Rozprávaj, čo som ti urobil. - Ó, Pane, požehnaj mňa i moje deti. A muž karavány s deťmi si kľakne a aj ťaviari spravia to isté. Choď. Buď spravodlivý a nájdeš Boha. Zbohom Tamar a Fara. cŕŕŕ...

*Sú aj posadnutia či skôr jemnejšie a mocnejšie ovládnutia a tie sú najnebezpečnejšie, pretože nehatia a neoslabujú rozum. Satan mu odovzdá vyššiu inteligenciu zameranú ale na zlo, aby urážali Boha. Pozri tento kvietok, v tieni nevidíš, čo zahaľuje kalich. A keď ho odtrhnem a dám na slnko... 502.2.
*Úbohá žena, ja ho nemôžem uzdraviť. ? Lebo on nechce. Má skazenú vôľu. Je odbojník. Prečítaj si Levitikus, nie je dovolené... Nesmiete veštiť ani vykladať!503.7.
*Beda apoštolovi, ktorý je pohoršením pre duše. Hreší proti Učiteľovi i blížnemu i proti Bohu . 511.1.
*Nový Jeruzalem sa začal v nej. A svet o nej nevie. – Ale o kom to hovorí? pýta sa Judáš. – Nechápeš to? odpovie Eliza. – Proroci hovoria len o Vykupiteľovi a nie o mučeníčke... Ja som len matka a žena a ty si nevedomejší ako ja, pretože nepoznáš ani srdce svojej matky...511.4.
*Napomenutie obyvateľov Betaranu. Betaran, neurob zo svojich obyvateľov to, čo Abdiáš hovorí o Edome... Nereptajte! – Rabbi, prečo si im tak hovoril, budú ťa nenávidieť, nebolo lepšie sem neprísť? – Nie. Je potrebné neponechať žiadnu pochybnosť... bez vyjednávania a klamstva. 514.13.
*...nechápu, že Ježiš vyčíta Judášovi pýchu a ten sa pýta: Učiteľ, myslíš, tí Rimania, po krk ponorení do pohanstva, budú môcť vôbec dakedy prijať tvoje učenie? – Každý človek môže osvojiť si Pravdu, teda Boha, nech je východiskový bod k nej kdekoľvek. Ak nemá pýchu mysle a telesnú skazenosť, ale úprimne hľadá pravdu, ak má čisté úmysly, túžbu. – Potom oni nemôžu dôjsť k Bohu, pretože sú skazení, hovorí na to Judáš. – Nie to si chcel povedať Judáš. Prečo si umlčal svoju myšlienku a svedomie? Ó! Aké ťažké je človeku vystúpiť k Bohu!...a prekážku má v sebe samom. 515.5
*Kde zas odišiel Judáš, je drzý...neovládne sa Peter. – Pamätajte si, že Boh nás bude žiadať počet... čo sme vykonali pre jeho vykúpenie...nezbavuje nikoho povinnosti vytrvať až do konca v úsilí vytrhnúť srdce zo skazy. Neupadaj ani ty (Peter) do fatalizmu farizejov...že to bolo predurčené. – Ja však hovorím, že medzi vrcholom agónie a smrťou je vždy čas na získanie odpustenia 0519.2.
*Vypočujte si podobenstvo (farizej a mýtnik v chráme), aby ste pochopili, aké veci majú hodnotu v očiach Božích, ako napraviť nedobré zmýšľanie. Väčšina ľudí posudzuje seba svojim vlastným súdom...aj tento pyšný farizej sa pokladal za spravodlivého. Ale len jeden človek z tisíca je naozaj pokorný. Mýtnik. Poď, Zachej, do tvojho domu i moji apoštoli, ešte budem s vami hovoriť. 523.8.
*Duša. Duša nie je myšlienka, myšlienka má koniec. Duša je nesmrteľná, nemá koniec, ale počiatok má, Bohom stvorená ako kráľovná a jej služobnice sú všetky čnosti a schopnosti človeka, jej správkyňou je dobrá vôľa človeka, jej sluhom je myslenie, ktoré mu dáva vzlet... 524.7.
*Že proroci sú nepotrební? Proroci budú vždy. Sú fakľami v temnotách sveta. Sú hlasmi pripomínajúcimi Boha a jeho pravdy, ktoré sú zanedbané, prinášajú človeku priamy Boží hlas 525.17.
*Všetci sú uzdravení. Ježiš povie: Pán odmenil vašu vieru. Dobrorečme spolu za jeho dobrotu a zanôti žalm „Jasaj na chválu Pánovi celá zem, s radosťou slúžte Pánovi...On je náš Stvoriteľ“. Ale vaša vďaka Pánovi nemôže prestať, keď prejde chvíľa jasania. Vďačnosť sa prejaví v ochote milovať ho. Každý dar od Boha nie je nič, hoci by bol plný aktívnych síl, ak človeku chýba vôľa odplatiť ho darovaním vlastného ducha Bohu. Mnohí ste počuli Jánovo kázanie, no neprinieslo rovnaké výsledky u všetkých. Príčina? Je to odlišná vôľa ľudí, ktorí prijali jeho slová. 526.3.
*Jána posielajú apoštoli za zarmúteným Ježišom. Choď, s tebou hovorí bez zábran. – Prišiel si, dobre, to poslúži mne i tebe, aby sme sa na chvíľu tešili z lásky...To je pravda, aké krásne bolo prvé obdobie...- Áno, ale pre ducha, ktorý je v nás, sú lepšie tieto. Lebo teraz už ľudia viac poznajú Božie Slovo a aj preto, že viac trpíme. Čím viac trpíme, tým viac vykupujeme, Ján...Odpoviem na tvoju otázku. Poznám ako Boh a poznám ako Človek. Poznám budúcnosť...Tento dar majú v rôznej miere všetci tí, ktorí dosiahnu svätosť. Ako Človek poznám stav sŕdc.- Ján v tichu uvažuje.-Napríklad teraz vidím v tebe túto myšlienku: “Teda môj Učiteľ pozná presne stav Judáša“ – Ó?! – Ján, ja som ako vy, len mám silnejšiu vôľu ako vy. Ó, koľko pokušení doráža na mňa...vyhnúť sa nebezpečiam527.6.
*Ježiš k Judášovi: Čakal som na teba, k vôli tebe som bdel celú noc...Ale najviac chorý nepríde k svojmu Lekárovi. A sám Lekár je chorý k vôli tomuto chorému, ktorý sa nechce uzdraviť...dávaš prednosť klamstvu pred pravdou, stoke pred nebom, zapredávaš svojho ducha,...čakal som celú noc, plakal, bdel a volal na teba celou dušou vo svetle hviezd...zbytočne klopem na dvere tvojej duše a hovorím jej: Otvor mi, pretože ťa milujem...Judáš, nepovieš nič. – Vyžeň ma... – Ja so Spasiteľ a nevyháňam nikoho, i keď ma opustíš, je už neskoro. – Na čo, Učiteľ? - Ty to vieš tak ako ja...Teraz zakúr. Hore už chodia. Udusme pohoršenie tu, medzi sebou...Otče môj...!530.4.
*K pohanom: Nemajte starosti, že sa musíte naučiť veľa zákonov. Moji učeníci vás naučia môjmu zákonu, ale kým prídu k vám, milujte Boha celým srdcom, predstavených, príbuzných, priateľov aj nepriateľov ako seba. A aby ste mali istotu, že nezhrešíte, pred každou činnosťou spýtajte sa sami seba: Páčilo by sa mi, keby toto, čo sa chystám urobiť, urobili mne?...534.7.
*Ján, príkazy treba vedieť správne vykonávať a rozlišovať, chápať ducha príkazu, nielen slová. Povedal som: „Nerozdeľte sa!“. Ty si sa oddelil a tým by si zhrešil. Ale najprv som povedal: „Buďte spojení duchom i telom, podriadení Petrovi“. Týmto som ho vyvolil za svojho zákonitého zástupcu medzi vami, s plnou mocou vás súdiť a prikazovať vám. Vtedy Duch Pánov, ktorý je vo mne bude aj s ním. A preto to, čo Peter v mojej neprítomnosti urobil a urobí, je správne... Keby ti Peter bol povedal „Nechoď“ a ty by si predsa prišiel, ani dobrá pohnútka tvojho činu, že si ma chcel nasledovať z lásky, brániť ma...by nepostačila na zotretie tvojho hriechu. Vtedy by si potreboval moje odpustenie. Peter ti povedal: „Choď“. Poslušnosť voči nemu ťa ospravedlňuje. Presvedčil som ťa? – Áno.539.4.
*Mám ti odpustiť hriech domýšľavosti? Uvažoval si z pýchy, že ma chceš napodobniť?, aby si povedal: Vlastnou vôľou som prekonal potreby tela...? Nie Pane. Dúfal som, že to dokážem, lebo som pochopil, že pokánie je utrpením tela, ale je aj svetlom ducha... Ale nedokázal som to. Som stále hladný a veľmi ospalý... A slzy mu pokorne stekajú s vyznaním obmedzenosti ľudských schopností... Mnohí nevedia rozlišovať medzi pokušením a dovŕšeným hriechom. Pokušenie je skúška.... 539.5.
*Ach, osobný súd, viem, verím. – Tak je to, Lazár. Boží rozsudok je spravodlivý a neodvolateľný. Teda ja som vyvolal tvojho ducha potom, čo ho už Boh súdil. Keby si bol zatratený, nebol by som ťa mohol privolať k životu... Pre zatratených už niet zmien. Sú odsúdení naveky... Ja som vyvolal tvoju dušu, ktorá sa už znovu stvorila skrze vôľu po dobre, skrze odčinenie utrpenia a smrti a skrze tvoju dokonalú ľútosť a dokonalú lásku, ktoré si dosiahol po smrti...Minulosť už nie je. Máš úplne nevinnú dušu ako dieťa po narodení. Ich duch má krídla. Napodobňujú mňa ľahko, priamočiaro. 550.4.
*A ty Mária (Lazárova sestra) sa staneš dobrou služobnicou Pána? – Ja? hriešnica? – Videla si Lazara? Aj on bol veľmi chorý a teraz prekypuje zdravím... Ako si povedala, Mária, to, čo robím, je vždy dokonalé...aj tvoje vykúpenie. – Mala som o sebe príliš vysokú mienku. Teraz...meriam hĺbku svojej ničomnosti a viem, že musím prejsť veľký kus cesty...prejdem ju, ak mi pomôžeš. – Áno, pomôžem, zväčším tvoju lásku, pre teba niet inej cesty, vždy to bude len láska. To je tvoja prirodzenosť. Každému podľa jeho prirodzenosti. Múdrosť duchovných učiteľov spočíva v tom, že vedia využiť sklony človeka a usmernia ich cestu, na ktorej sa môžu priaznivo rozvíjať. Aj rastliny a živočíchy sa riadia týmto zákonom. Včela pracuje, vták spieva, stromy dávajú ovocie, živicový strom dáva arómy. Každý plní svoje poslanie. Tak je to i s dušami. Tvojim poslaním je milovať. – Tak ma teda rozpáľ, Pane. Prosím o tento dar milosti. – Žiadaš ma o utrpenie podobné vyhni, spaľuje a stravuje...
*Teda Elizeus nemal lásku, lebo bol rozrušený. – Elizeus žil v čase Spravodlivosti. Treba sa naučiť preniesť staré príbehy do času Lásky a vidieť ich nie vo svetle bleskov ale vo svetle hviezd. Patríte do novej doby. Vyzlečte sa z minulosti. Opakujem to, hoci sa to Judášovi nepáči...Meditujte. Počúvate vždy, ale si nezapamätáte, lebo váš rozum spí...554.7.

Vydal JACOBS LIGHT COMMUNICATION v r. 2008. Ukážka z Kresť. knižnice Púchov.

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Božie slovo pýta každé srdce (Mons. Michal Keblušek)

  Púchovský farár, dekan   Mons. Mgr. Michal Keblušek   vybral zo svojich homílií reprezentatívny súbor a zaradil ho do zbierky s príznačným názvom   Božie slovo pýta každé srdce . Autor zvolil typický až klasický štýl rozprávania či rozprávačstva – narácie. Evanjeliové fundamentálne výroky, podobenstvá aj udalosti rozvíja, do príbehov z reality všedných dní, z diania v živote jedincov i spoločenstiev. Mons. M. Keblušek často cituje príklady, epizódy a hlavne príbehy z literatúry, nielen náboženskej, ale aj klasickej prózy. Odporúča zaujímavé románové diela zhromaždeniu veriacich a takto dobrovoľne plní v súčasných časoch mimoriadne vzácnu hrebendovskú misiu propagátora kvalitnej knihy. Kazateľ svojimi homíliami, prípadne katechézami prostredníctvom prerozprávaného textu oslovuje adresáta prítomného na bohoslužbe. Preberá fakty, argumenty, esteticko-umelecké obrazy z viacerých zdrojov. Tento tvorivý kompozičný proces vyúsťuje do rétorického prejavu, ktorý interpret musí zasadiť do súra

Alzheimerova nemoc - šanca na väčšiu ľudskosť

  Táto nemoc sa stáva spoločenským problémom napriek lekárskemu pokroku. Návrat ku kresťanskej podstate. (Informácia je užitočná pre ošetrovateľov tejto choroby, ale i pedagógovia a rodičia pre výchovou deti si tu nájdu svoje, a aj takí, ktorí sú pred dôchodcovským vekom, ale vo viere sú vlažní alebo dokonca ateisti). Alzheimerova nemoc nie je nevyliečiteľná, ešte nie. Možno sa blížime k téme s aforizmom kolumbijského filozofa a esejistu Nicolása Goméza Davilu, ktorý povedal: „Opravdivé problémy nemajú žiadne riešenie, len svoje dejiny.“ Riešenie by sa mohlo nájsť v budúcnosti, ale teraz sa zdá, zo súčasného pohľadu, že sa bude problém len zväčšovať. Niektoré čísla by to mohli len podtrhnúť: Dnes máme podľa údajov Nemeckej Alzheimerovej spoločnosti 1,4 miliónov pacientov s touto nemocou v Nemecku, za desať rokov to bude podľa odhadov odborníkov najmenej dva milióny. A to neplatí len pre Nemecko. Rýchle starnutie populácie v Európe umocňuje tento problém v celej EÚ. Podľa odhadov ALCOVE

Alan Ames - Príbehy lásky

  Je ich v tomto dielku zaznamenaných vyše 50, sú inšpirované, vlastne podané P. Ježišom a Pannou Máriou Alanovi Amesovi a pred napísaním ich prekonzultoval s duchovným vodcom o. Gerardom Dickinsonom z Austrálie. Každý život na zemi sa môže stať ďalším príbehom lásky zapísaným do Ježišovho srdca. Všetky tieto sú vynikajúce a tu je niekoľko inšpirujúcich ukážok: *Bol istý muž, silný, nikoho nepotreboval, spoliehal sa na seba. Ochorel a potreboval pomoc druhých. Bol iný muž, slabý, neschopný, ale vždy sa obrátil na Boha o pomoc. V jeden deň sa títo dvaja muži stretli a silný muž teraz prijal od slabého pomoc a čudoval sa a hovorí slabšiemu: „Odkiaľ berieš tú silu?“ Hovorí: „Dáva mi ju Boh ako dar, o ktorý sa delím s inými. Nezáviď mi, len sa obráť na Boha a dá ti ako dáva mne. On má dosť sily pre každého“. 12. *Raz, keď som sa rozprával so skupinou mojich učeníkov, jeden sa spýtal: „Pane, si Mesiáš?“. Odvetil som otázkou: „Čo si myslíš ty?“ Jeho odpoveď: „Neviem, si dobrý, svätý“. Pozrel